Tin tức Tin tức/(Trường MN Lê Hồng Phong)/CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG/

Trường mn Lê Hồng Phong chuẩn bị cho năm học mới

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG MN LÊ HỒNG PHONG Kể từ hôm đầu tháng được nghe cô hiệu trưởng triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và giao nhiệm vụ chuyên môn tới cho từng giáo viên, nhân viên. Sau 1 tháng dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường và những nỗ lực không biết mệt mỏi của cô và trò nhà trường. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng chào đón năm học mới đã được hoàn tất. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai gảng của nhà trường.