Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Cần)/Tin tức - Sự kiện/

Tập huấn quản trị cổng thông tin

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non trong toàn huyện.

 

          Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam;

          Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2016 của ngành và tình hình thực tế của huyện;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm hướng dẫn các trường mầm non thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/2016, tập trung vào các nội dung sau:

  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Hoàn thiện hồ sơ phổ cập, tự kiểm tra, duyệt thống kê phổ cập và lập hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDMNTNT.

ảnh hộ trường tập huấn

2. Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra chuyên môn đầu năm của Sở GD&ĐT Hà Nam.

3. Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn khảo sát các trường đăng ký xây dựng trường chuẩn quốc gia và các trường đề nghị công nhận chuẩn lại sau 5 năm, các trường đề nghị nâng mức chuẩn 2.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm