Liên kết web

Trường mầm non Liêm Chính thuộc địa bàn phường Liêm Chính- thành phố Phủ Lý- tỉnh Hà Nam. Trường được UBND tỉnh Hà nam công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2009. Trường có 02 điểm trường (Mễ Thượng và Mễ Nội). Trường có tổng diện tích là 3.788m2, cơ sở vật chất khang trang đáp ứng được yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục. Trong những năm qua nhà trường luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Nhà trường có 27 đồng chí CBVG và nhân viên.Tổng số cháu trong nhà trường là 282 cháu với 10 nhóm lớp, 100% trẻ đạt được các tiêu chí đánh giá cuối độ tuổi, nhiều CBGV đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, 01 giáo viên được nhận Bằng khen của Chủ Tịch UBND Tỉnh. Trường luôn đạt Trường Tiên Tiến của toàn thành phố.