Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Chính)/Tin tức - Sự kiện/

Tập huấn CNTT tại trường THCS Trần Phú

Sáng ngày 14/10/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị