Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Chính)/Tin tức - Sự kiện/

Tổ chức cho trẻ vui chơi theo quan điểm'Lấy trẻ làm trung tâm'

    Thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non, luôn lấy quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm"- mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt, giáo viên luôn tôn trọng, và tin tưởng mỗi trẻ đều có thể thành công từ đó giáo viên luôn tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ được hoạt động, khám phá, trải nghiệm giúp trẻ phát huy tính sáng tạo, hình thành cho trẻ nhân cách tốt,tạo tiền đề cho trẻ vào lớp 1, cô và trò trường mầm non Liêm Chính hàng ngày tổ chức cho các con học tập vui chơi trải nghiệm rất vui vẻ và hứng thú

Cô trang trí lớp đẹp, hấp dẫn cho trẻ chơi

Trẻ chơi góc sách truyện

Trẻ chơi tô màu vui vẻ, hứng thú

Trẻ chơi với bóng và nước

Trẻ chơi múa hát dân ca

Một ngày chơi vui vẻ và bổ ích

 Cô mong tất cả các con ngày nào cũng vui tươi vậy nhé!