Liên kết web

Trường mầm non Liêm Chính 'Vui Tết Trung Thu'

17/01/2020

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức chương trình 'Bé vui múa hát mừng ...

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức chương trình 'Bé múa hát mừng xuân'
Xem tiếp

13/01/2020

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023
Xem tiếp

25/12/2019

Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục cho trẻ

Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ
Xem tiếp

23/12/2019

Kết quả cân đo sức khỏe tháng 12/2019 của trẻ

Kết quả cân đo sức khỏe tháng 12/2019 của trẻ
Xem tiếp

25/11/2019

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Xem tiếp

25/11/2019

Một số hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Một số hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Xem tiếp

23/10/2019

Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường
Xem tiếp

21/10/2019

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức
Xem tiếp

17/09/2019

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức cho trẻ trải nghiệm

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức cho trẻ trải nghiệm
Xem tiếp

17/09/2019

Trường mầm non Liêm Chính 'Vui Tết Trung Thu'

Trường mầm non Liêm Chính 'Vui Tết Trung Thu'
Xem tiếp

Video

kỉ luật không nước mắt
Ảnh khai giảng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường