Tổ chức

  • Trường mầm non Liêm Chính
  • Địa chỉ: Trường mầm non Liêm Chính- Mễ Nội-Liêm Chính-Phủ Lý-Hà Nam
  • Email: mnliemchinh@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0912289152
TT Thông tin
1
Họ tên: Ngô Thị Bạch Mai
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: ngothibachmai@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0912289152
2
Họ tên: Đỗ Thị Năm
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: dothinam.mnlc@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0988825085
3
Họ tên: Đặng Thị Toan
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: dangthitoan@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0914669915

Video

kỉ luật không nước mắt
Ảnh khai giảng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường