Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Chung)/Tin tức - Sự kiện/

Ngày 27, 28/12/2017, Trường MN Liêm Chung trình tổ chức cuộc thi “ xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Ngày 27, 28/12/2017, Trường MN Liêm Chung trình tổ chức cuộc thi “ xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Tổng số lớp dự thi: 10/10 lớp-  Đạt tỷ lệ: 100%. Đây là sự cố gắng rất nhiều của các cô giáo để tạo môi trường cho trẻ hoạt động.