TRƯỜNG MẦM NON LIÊM CHUNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019- 2020

TRƯỜNG MẦM NON LIÊM CHUNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019- 2020

Xem thêm ...
LỊCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2019-2020

LỊCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2019-2020

Xem thêm ...
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Xem thêm ...
UYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG CÁC CĂN BỆNH MÙA HÈ

UYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG CÁC CĂN BỆNH MÙA HÈ

Xem thêm ...
Thông báo 3 công khai của Trường MN Liêm Chung

hông báo 3 công khai của Trường MN Liêm Chung

Xem thêm ...
ĐI CHƠI CÔNG VIÊN

ĐI CHƠI CÔNG VIÊN

Xem thêm ...
Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019)

Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019)

Xem thêm ...
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Xem thêm ...
Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ trong toàn trường

Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ trong toàn trường

Xem thêm ...
Tình nguyện hiến máu nhân đạo với chủ đề “CHỦ NHẬT ĐỎ, HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, SINH MỆNH CỦA BẠN VÀ TÔI”

Tình nguyện hiến máu nhân đạo với chủ đề “CHỦ NHẬT ĐỎ, HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, SINH MỆNH CỦA BẠN VÀ TÔI”

Xem thêm ...