Một số hoạt động của các cô giáo trong mùa dịch Covid

Một số hoạt động của các cô giáo trong mùa dịch Covid

Xem thêm ...
Một số hoạt động của đoàn thanh niên trường MN Liêm Chung

Một số hoạt động của đoàn thanh niên trường MN Liêm Chung

Xem thêm ...
Trường MN Liêm Chung tiếp tục tổng vệ sinh, phun diệt virut phòng, chống COVID - 19

Trường MN Liêm Chung tiếp tục tổng vệ sinh, phun diệt virut phòng, chống COVID - 19

Xem thêm ...
TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH CORONA

TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH CORONA

Xem thêm ...
GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2020

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2020

Xem thêm ...
ĐẠI HỘI CHI BỘ Trường mầm non Liêm Chung

ĐẠI HỘI CHI BỘ Trường mầm non Liêm Chung

Xem thêm ...
KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “ Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Năm học 2016 – 2020

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “ Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Năm học 2016 – 2020

Xem thêm ...
TRƯỜNG MẦM NON LIÊM CHUNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019- 2020

TRƯỜNG MẦM NON LIÊM CHUNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019- 2020

Xem thêm ...
LỊCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2019-2020

LỊCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2019-2020

Xem thêm ...
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Xem thêm ...