Thông báo 3 công khai của Trường MN Liêm Chung- Năm học 2018 - 2019

20/12/2019

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “ Xây dựng ...

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “ Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” ...
Xem tiếp

21/11/2019

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Xem tiếp

21/11/2019

Gặp mặt Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Trường MN Liêm Chung

Gặp mặt Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Trường MN Liêm Chung
Xem tiếp

22/10/2019

TRƯỜNG MẦM NON LIÊM CHUNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN ...

TRƯỜNG MẦM NON LIÊM CHUNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019- 2020
Xem tiếp

22/10/2019

LỊCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2019-2020

LỊCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2019-2020
Xem tiếp

24/09/2019

Khai giảng năm học 2019-2020

Khai giảng năm học 2019-2020
Xem tiếp

24/09/2019

Vui tết trung thu của các cháu trường MN Liêm Chung

Vui tết trung thu của các cháu trường MN Liêm Chung
Xem tiếp

25/05/2019

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON
Xem tiếp

25/05/2019

UYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG CÁC CĂN BỆNH MÙA HÈ

UYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG CÁC CĂN BỆNH MÙA HÈ
Xem tiếp

19/04/2019

Thông báo 3 công khai của Trường MN Liêm Chung- Năm học 2018 - 2019

hông báo 3 công khai của Trường MN Liêm Chung- Năm học 2018 - 2019
Xem tiếp

Video

Thể Dục Thể Thao - GV Trường Mầm Non Liêm Chung
HN đất mẹ anh hùng
Ngày hội đến trường
Niềm vui ngày khai trường