Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Sơn)/Tin tức - Sự kiện/

[VỆ SINH ĐƯỜNG HOA]_ MN LIÊM SƠN

                                                    

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ HUyện ủy Thanh Liêm, Đảng ủy xã Liêm Sơn về chuẩn bị công nhận Huyện nông thôn mới

Trường Mầm non Liêm Sơn chỉ đạo các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chăm sóc, dọn cỏ tuyến đường hoa theo qui định mà Đảng ủy xã LIêm Sơn đã phân công.

                                                           

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm