Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Sơn)/tinmamnon/

[MN_LIÊM SƠN]-HỘI NGHỊ QCDC

THực hiện công văn số 38/LĐLĐ Huyện Thanh Liêm về việc tổ chức hội nghị qui chế dân chủ đầu năm 2018-2019

Ngày 14 tháng 10 năm 2018 trường Mầm non Liêm Sơn đã tổ chức thành công hội nghị dân chủ  đầu năm.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm