Tin tức {MN LIÊM SƠN}- LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020_ MN LIÊM SƠN

05/09/2019

Khai giảng năm học 2019-2020

[ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO]_ MN LIÊM SƠN

26/03/2019

Thi đồ dùng đồ chơi tự tạo

[GIÁO ÁN: KPKH]_MN LIÊM SƠN

12/03/2019

Giáo án âm nhạc

[VỆ SINH ĐƯỜNG HOA]_ MN LIÊM SƠN

12/03/2019

Dọn cỏ đường hoa

[SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM]_MN LIÊM SƠN

12/03/2019

Hướng dẫn công tác NCKH năm 2019, công tác Sáng kiến năm học 2018 - 2019

[THI CẮM HOA]_TRƯỜNG MN LIÊM SƠN

11/03/2019

Tham gia hội thi cắm hoa

[KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN]-MN LIÊM SƠN

11/03/2019

Lễ kết nạp đảng viên mới

[MN LIÊM SƠN]_ THI GV GIỎI

26/10/2018

Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp trường năm học 2018-2019

[MN_LIÊM SƠN]-HỘI NGHỊ QCDC

20/10/2018

Về việc chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ đầu năm năm học 2018-2019

{MN LIÊM SƠN}- LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

10/09/2018

Lễ khai giảng chào mừng năm học mới 2018-2019 của trường MN Liêm Sơn

{MN LIÊM SƠN-TL}- CHỦ ĐỀ ĐV
video
Hát văn nghệ
Ngày hội đến trường
{MN LIÊM SƠN-TL} BÀI HÁT HAY
Ngày hội khai trường
video TD sáng
{MN LIÊM SƠN-TL}- HÁT GIA ĐÌNH NHỎ-HP TO
bài hát chú bộ đội