Tin tức [KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN]-MN LIÊM SƠN

THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI_MN LIÊM SƠN

21/11/2019

Thị đồ dùng đồ chơi chào mừng ngày nhà giáo VIệt Nam 20/11

THI GV GIỎI CẤP TRƯỜNG_ MN LIÊM SƠN

30/10/2019

Thi GV dạy giỏi cấp trường của trường MN Liêm Sơn năm học 2019-2020

HỘI NGHỊ CB CC, VC _MN LIÊM SƠN

30/10/2019

Hội nghị can bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020 trường MN Liêm Sơn

HỘI NGHỊ CBCC,VC _MN LIÊM SƠN

30/10/2019

Hội nghị can bộ công chức, vliên chức của trường MN Liêm Sơn năm học 2019-2020

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020_ MN LIÊM SƠN

05/09/2019

Khai giảng năm học 2019-2020

[ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO]_ MN LIÊM SƠN

26/03/2019

Thi đồ dùng đồ chơi tự tạo

[SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM]_MN LIÊM SƠN

12/03/2019

Hướng dẫn công tác NCKH năm 2019, công tác Sáng kiến năm học 2018 - 2019

[VỆ SINH ĐƯỜNG HOA]_ MN LIÊM SƠN

12/03/2019

Dọn cỏ đường hoa

[GIÁO ÁN: KPKH]_MN LIÊM SƠN

12/03/2019

Giáo án âm nhạc

[KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN]-MN LIÊM SƠN

11/03/2019

Lễ kết nạp đảng viên mới

{MN LIÊM SƠN-TL}- CHỦ ĐỀ ĐV
video
Hát văn nghệ
Ngày hội đến trường
{MN LIÊM SƠN-TL} BÀI HÁT HAY
Ngày hội khai trường
video TD sáng
{MN LIÊM SƠN-TL}- HÁT GIA ĐÌNH NHỎ-HP TO
bài hát chú bộ đội