Bài viết tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCNVN trường mầm non Liêm Thuận NĂM HỌC 2019-2020

Trường Mầm non Liêm Thuận hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 1037/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm. Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Trong ngành Giáo dục năm 2019 trên địa

bàn huyện Thanh Liêm. Trường Mầm non Liêm Thuận tổ chức hưởng ứng triển khai  đến cán bộ giáo viên, nhân viên và trẻ bằng nhiều hình thức cụ thể như sau:

 - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đều được 100% CB, GV, NV nhiệt tình hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

- Nhà trường tổ chức treo băng zôn với khẩu hiệu: “Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”;

Description: D:ẢNH NHÀ TRƯỜNGkhẩu hieuj 2.jpg

 

-Nhà trường tuyên truyền tới 100% CB,GV,NV và cha mẹ trẻ, lồng ghép hưởng ứng “ngày pháp luật” thông qua Hội nghị, tọa đàm, qua hoạt động họp thường kỳ của Chi bộ, họp tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, qua sinh hoạt chuyên môn….

Description: D:ẢNH NHÀ TRƯỜNGhội nghị nhày pháp luật.jpg

Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Description: D:ẢNH NHÀ TRƯỜNGảnh văn nghệ.jpg

            Văn nghệ chào mừng hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật NCHXHCNVN

 

Với khẩu hiệu tuyên truyền “Tích cực hưởng ứng  ngày pháp luật nước CHXHCNVN” cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Liêm Thuận đã thể hiện sự hưởng ứng nhiệt tình bằng nhiều hành động thiết thực, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

 

 

 

 

 

 

Tải tệp đính kèm
Tin cùng chuyên mục