Giới thiệu

Lời giới thiệu

Trường  Mầm non Liêm Thuận huyện Thanh Liêm- tỉnh Hà Nam nằm trên địa bàn xã Liêm Thuận, điểm chính của nhà trường được đặt tại thôn Thị - xã Liêm Thuận - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam. Trường được thành lập năm 1956.

        Hiện nay có 36 CBGV, 100% là nữ; trình độ chuyên môn đạt chẩn 100% .  Trong đó trên chuẩn là  đạt 80 % .

        Nhà trường có 1 chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh với 12 Đảng viên, có 1 công đoàn vững mạnh xuất sắc, 01 chi đoàn thanh niên xuất sắc và 01 chi hội phụ xuất sắc.

          Trường được sự quan tâm giúp đỡ của phòng giáo dục - đào tạo huyện Thanh Liêm, sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng uỷ, UBND và các ban ngành của địa phương trong xã,  đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường đoàn kết nhiệt tình luôn có sự cầu tiến. Nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen, được tặng cờ tiên tiến xuất sắc của Sở giáo dục & đào tạo Hà Nam.

           Năm học 2003- 2004 được Bộ giáo dục đào tạo tặng băng khen.Theo quyết định số 4607/QĐ/BGD&ĐT ngày 17/8/2004. Được Bộ giáo dục công nhận trường chuẩn quốc gia. Quyết định số 4826/GD-ĐT được tặng cờ tiên tiến xuât sắc của sở giáo dục đào tạo Hà Nam.

           Năm học 2004 – 2005 được Bộ giáo dục tặng bằng khen số 5997/GD-ĐT ngày 26/10/2005.

          Năm học 2005 được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo. Từ năm 2005 – 2005 theo Quyết định số1310/QĐTTCP ngày 19 tháng 12 năm 2005.

                      Năm học 2007-2008  Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba. năm học 2011-2012 được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì.

 Công đoàn nhiều năm  được tổng liên đoàn lao động tặng bằng khen và được công đoàn giáo dục tỉnh tặng cờ thi đua. 

Chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên nhiều năm được công nhận là chi hội xuất xắc, chi đoàn vững mạnh.

Trường mầm non Liêm Thuận luôn là nơi thân thiện với mọi người.