Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Túc)/TỔ NHÀ TRẺ/

( MẦM NON LIÊM TÚC - THANH LIÊM) BÀI MÚA CÔ NUÔI DẠY TRẺ

Bài múa Cô nuôi dạy trẻ do các cô giáo trườg mầm non Liêm Túc biểu diễn trong ngày khai giảng