Giới thiệu

[TRƯỜNG MN LIÊM TÚC - TL] BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Trường MN Liêm Túc được thành lập năm 1998 Trường đóng trên địa bàn xã Liêm Túc thuộc xã nông nghiệp không có nghề phụ. Trường thành lập đã đáp ứng lòng mong mỏi của con em và quí bậc phụ huynh học sinh của xã Liêm Túc. Trường có Chi bộ Đảng độc lập, trực thuộc Đảng ủy xã Liêm Túc

 
giáo viên là tấm gương sáng, hết lòng, hết sức vì các cháu thân yêu.