Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Tuyền)/Tin tức - Sự kiện/

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018

PHÒNG GD& ĐT PHỦ LÝ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN LIÊM TUYỀN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   

     Số: 41/BC-MNLTu                            Liêm Tuyền, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

BÁO CÁO

Việc thực hiện nhiệm vụ năm học: 2017 - 2018

 

Kính gửi: Phòng giáo dục đào tạo thành phố phủ lý

Trường mầm non Liêm Tuyền xin báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ  năm học 2017-2018 như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi:

- Nhà trường đã tạo được niềm tin trong các bậc phụ huynh qua chất lượng   chăm sóc giáo dục trẻ.

- Nhà trường đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao   luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

- Được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng chính quyền địa phương cùng với sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học.

2.  khó khăn:

- Địa bàn xã Liêm Tuyền phức tạp, còn nhiều điểm lẻ, gần 1/2 dân theo đạo thiên chúa, nghề nghiệp của dân phần lớn thuần nông đời sống nhân dân rất khó khăn việc đóng góp cho con em đi học ăn bán trú tại trường.

- Liêm Tuyền có nhà Dòng, trường còn thiếu phòng học và các phòng chức năng nên việc huy động trẻ trong độ tuổi ra trường công, công tác chăm sóc giáo dục trẻ chưa được thuận lợi.

- Công tác xã hội hoá giáo dục còn hạn chế

- Trường còn thiếu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

 Địa bàn xã Liêm Tuyền phức tạp, dân trong xã nằm rải rác các thôn xóm, 1/2 dân theo đạo thiên chúa, nghề nghiệp của dân phần lớn thuần nông đời sống nhân dân rất khó khăn việc đóng góp cho con em đi học rất khó.

- Công tác xã hội hoá giáo dục còn hạn chế

- Trình độ giáo viên chưa đồng

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 và biện pháp chỉ đạo.

1 Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- 23/23 CBQL,GV nhân viên thực hiện tốt “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua, các cuộc vận động hoạt động của ngành: “Mỗi thày, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

- 23/23 CBQL,GV nhân viên rèn luyện tốt tư cách nhà giáo, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có mối quan hệ ứng xử thân thiện với đồng nghiệp với phụ huynh, với trẻ, với người xung quanh.

- 23/23 CBQL,GV nhân viên không có biểu hiện vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo.

- 23/23 CBQL, GV nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.

- 23/23 CBQL, GV nhân viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- 100% các lớp có nhà vệ sinh, có nước sạch đủ cho trẻ dùng.

- 100% giáo viên biết lựa chọn bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào hoạt động vui chơi của trẻ.

- 100% các lớp tham gia trồng cây xanh, các lớp thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, lớp có đủ ánh sáng, bàn ghế đủ cho trẻ ngồi.

- Nhà trường tự đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt loại tốt.

2. Phát triển mạng lưới trường, lớp, tăng tỷ lệ huy động trẻ.

Năm học 2017- 2018 nhà trường đã duy trì ổn định hệ thống giáo dục mầm non với 9 nhóm lớp;

- Số nhóm trẻ: 4 nhóm

                          Số trẻ điều tra từ 0 - 36 tháng 202 cháu    

                          Huy động ra lớp 95 cháu đạt tỷ lệ 47% phổ cập (trong đó 15 cháu học trong nhà Dòng) tăng 10 cháu so với kế hoạch

- Số lớp mẫu giáo: 5 lớp

           Số trẻ điều tra mẫu giáo 242 cháu

            Huy động ra lớp 242/242 cháu đạt 100% phổ cập (trong đó 72 cháu học Nhà dòng, 01 Olympus, 01 Baby, 01 THĐ, 02 Liêm Chính, 03 Đinh Xá );

           Trong đó cháu 5 tuổi điều tra 93 cháu ra lớp 93/93 cháu đạt 100% phổ cập độ tuổi (học nhà Dòng 29 cháu, 01 cháu học Olympus, 01 Liêm Chính, 01 Đinh Xá). Học tại trường 61+7 cháu đến học ( 01 Liêm Chính, 01 Đinh Xá, 5 Liêm Tiết)

          Năm học 2017-2018 có tổng số 27 cháu đến học trái tuyến trong đó NT 5 cháu, MG 21 cháu.

Nguyên nhân:

Công tác phát triển của nhà trường còn gặp khó khăn. Địa bàn Liêm Tuyền có nhà Dòng, trường còn thiếu phòng học và các phòng chức năng nên việc huy động trẻ trong độ tuổi ra trường công, công tác chăm sóc giáo dục trẻ chưa được thuận lợi. 3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

- Nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, số liệu chính xác, đầy đủ. Phối hợp tốt 3 cấp trong phường làm phổ cập xóa mù.

- Số trẻ mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa là: 1 trẻ, 1 trẻ được hỗ trợ chi phí học tập kinh phí là: 1.100.000đ

Nguyên nhân:

- công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được nhà trường quan tâm chỉ đạo: Như kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập cấp phường, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập, kế hoạch mua sắm, bổ xung trang thiết bị cho các lớp 5 tuổi theoVăn bản hợp nhất 01/2015/VBHN-BGDĐT. Có nhiều biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ em 5 tuổi của trường.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

4.1 Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

- 100% các nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa.

- 2/2 lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

- 100% nhóm lớp có đủ hồ sơ sổ sách của cô và của trẻ, trang trí lớp đúng quy định. Các lớp có đủ đồ dùng dạy học phục vụ các môn học và các hoạt động.

- 100% các lớp nhà trẻ, mẫu giáo thực hiện chương trình đúng kế hoạch đúng thời gian biểu.

- 5/5 lớp mẫu giáo tổ chức hội thi bé khéo tay, lựa chon các bé khéo tay dự thi bé khéo tay cấp trường.

- 9/9 nhóm lớp thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”

- 9/9 nhóm lớp thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Nguyên nhân:  Nhà trường còn thiếu giáo viên nên việc làm đồ dùng đồ chơi phục vụ các chủ đề các hoạt động, tham dự hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường còn hạn chế.

- Giáo viên còn hạn chế kiến thức, kỹ năng thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

4.2. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

- 100% trẻ đến trường mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

- Công tác nuôi ăn bán trú nhà trường luôn đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Các lớp chú trọng việc đảm bảo an toàn, phòng tránh các tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

- Nhà trường tự đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non: Đạt

4.3. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Nhà trẻ có 4 nhóm  tổ chức nuôi ăn.

Số cháu nuôi ăn là: 55/80đạt tỷ lệ 68,75%

Mẫu giáo có 5 lớp tổ chức nuôi ăn.

Số cháu nuôi ăn là: 178/182 trẻ đạt tỷ lệ 97,8%

Mức ăn 12.000đ/trẻ/ngày kể cả gạo.

Nhà trẻ ăn 2 chính 1 phụ; mẫu giáo ăn 1 chính 1 phụ.

- Nuôi ăn có bảng tài chính công khai, bảng thực đơn và được tính khẩu phần ăn hàng ngày.

- Tổng số trẻ dự cân: 263/263 trẻ đạt tỷ lệ: 100%

+ Trẻ thừa cân: 2/263 trẻ chiếm tỷ lệ: 0,76%  

+ Trẻ cân nặng bình thường: 260/263 trẻ đạt tỷ lệ: 98,85%                 

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 1/263 trẻ chiếm 0,34%                     

- Tổng số trẻ dự đo:  263/263trẻ đạt tỷ lệ: 100%

+ Chiều cao bình thường: 259/263 trẻ chiếm tỷ lệ: 98,5%                                  

+ Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 4/263 trẻ chiếm tỷ lệ: 1,5%

Nguyên nhân: đời sống nhân dân còn khó khăn nên mức ăn bằng mức ăn chung của tỉnh.

4.4. Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

a. Kiểm địch chất lượng giáo dục mầm non

- Nhà trường cập nhật thông tin, minh chứng trên phần mềm kiểm định chất lượng, lưu giữ văn bản tài liệu.

          - Nhà trường viết báo cáo tự đánh giá chất lượng trường mầm non theo Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non, Thông tư 25/2014/TT- BGDĐT ngày 07/8/2014 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục.

b. Công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Nhà trường tích cực tham mưu mở rộng khu trung tâm xây dựng gói thầu số 2, và đã tu sửa khu lẻ.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

- Tổng số diện tích nhà trường: 3.249 m2

- Trường có 8 phòng học, có khu nhà bếp, công trình vệ sinh, nước sạch, diện tích sân trường: 1400 m2.

- 100% cháu đến nhóm lớp có đủ bàn ghế cho trẻ ngồi học

- 9/9 nhóm lớp đủ phòng học đảm bảo an toàn, phòng học đủ ành sáng.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi.

- Nhà trường tham mưu các cấp sửa nâng cấp khu bếp nấu ăn, lát nền khu sơ chế. ốp chân tường 8 phòng học... tổng trị giá 300 triệu.

Nguyên nhân: Liêm Tuyên là xã thuần nông năm 2013 chuyển về Phủ lý do kinh tế khó khăn việc xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất chậm.

6. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Tổng số cán bộ quản lý và giáo viên: 23

Trình độ đào tạo: Đại học: 5

  Cao đẳng:18

Biên chế: 14; Hợp đồng thành phố: 6; Hợp đồng trường: 3

Trong đó cán bộ quản lý: 2;          Biên chế: 2

Trình độ chuyên môn: Đại học: 2;    

Giáo viên: 17;       Biên chế: 11; Hợp đồng thành phố: 6

Trình độ chuyên môn gv đại học: 2   cao đẳng: 9;

Nhân viên: 4; Biên chế:1; Hợp đồng: 3

Trong đó: Kế toán: 1; Đại học: 1      

      Nhân viên nấu ăn: 3;          Cao Đẳng: 3

  Chi bộ: 10 đảng viên ( chính thức 8, dự bị 2)

- Hoạt động của các tổ chức trong nhà trường phối hợp với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

- Hoạt động của các tổ chức trong nhà trường duy trì đều đặn các buổi hội họp.

- Hoạt động của các tổ chức trong nhà trường có nghị quyết và làm theo nghị quyết. Những đề xuất về nội dung bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

- Bổ xung cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ theo quy định, hỗ trợ nhân viên nấu ăn.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

7.1 Thực hiện các văn bản chỉ đạo

- 23/23 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành của địa phương.

- 23/23 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, chấp hành tốt nghĩa vụ đóng góp của địa phương, chấp hành quy định của ngành.

- Nhà trường triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp các ngành của địa phương đến 100% cán bộ giáo viên trong trưởng năm được để thực hiện.

7.2 Công tác quản lý

- Nhà trường thực hiện tốt thông tin báo cáo kịp thời, số liệu báo cáo chính xác, đúng quy định của các cấp quản lý giáo dục, quản lý tốt tài sản của nhà trường.

- Nhà trường quản lý tốt đội ngũ giáo viên, trẻ theo quy định điều lệ trường mầm non.

- Nhà trường đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên nhân viên đầy đủ.

7.3 Quản lý tài chính

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong trường mầm non theo đúng nguyên tắc tài chính.

- Đảm bảo lương nhân viên nấu ăn 3.103.000đ/ tháng . Nhà trường hỗ trợ 23% đóng bảo hiểm = 714.000đ/tháng

7.4 Công tác  kiểm tra nội bộ trường học

- Nhà trường đang tiến hành kiểm tra quy chế chuyên môn việc thực hiện nhiệm vụ năm học các nhóm lớp.

- Nhà trường đã kiểm tra quy chế chuyên môn chất lượng các nhóm lớp

          Tổng số nhóm lớp kiểm tra 9/9

                   Xếp loại tốt:          5/9 lớp       

Xếp loại khá: 4/9 lớp

Nhà trường kiểm tra chuyên đề 14 đồng chí

xếp loại giỏi: 8/14 đồng chí

         xếp loại khá: 6/14 đồng chí

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 3 đồng chí

xếp loại khá: 2 đồng chí

Xếp loại đạt: 1 đồng chí

7.5 công tác thi đua khen thưởng

8. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

- Nhà trường tích cực tuyên truyền làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, vận động cha mẹ trẻ ủng hộ lát nền khu vực bếp …

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non.

- 100% các nhóm, lớp có góc tuyên truyền, với nội dung phong phú và phù hợp với nhóm lớp mình,

- Kết quả cha mẹ trẻ và nhân dân đồng tình ủng hộ.

III. Những hạn chế khó khăn của địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học hướng giải quyết.

Những hạn chế cần khắc phục

- Công tác phát triển số lượng chưa đạt kế hoạch năm học

- Nhà trường thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” chưa phong phú sáng tạo, giáo viên chưa linh hoạt trong việc thực hiện chuyên đề.

Hướng giải quyết

- Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ cho trẻ đến trường.

- Nhà trường làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ để cha mẹ trẻ yên tâm gửi con em họ đến trường.

- Nhà trường tích cực bồi dưỡng chuyên môn chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

IV. Ý kiến kiến nghị

Đề nghị phòng giáo dục tham mưu  thành phố biên chế giáo viên hợp đồng thành phố, thành phố ký hợp đồng nhân viên nấu ăn.        

Các cấp đầu tư kinh phí  có giải pháp ưu tiên cho các xã khó khăn mới xát nhập về thành phố tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ .

Trên đây là báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT để (B/C)

- Lưu VP

 

                                                                                    

                                                                                            Quách Thị Thu Hằng