Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Tuyền)/Tin tức - Sự kiện/

Thông báo kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp HT,PHT, Giáo viên năm học 2017-2018

Ngày 19/5/2018 Trường MN Liêm Tuyền tiến hành họp bình xét xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Giáo viên năm học 2017-2018 kết quả như sau:

-Xếp loại chuẩn hiệu trưởng: 01 đồng chí: Xếp loại xuất sắc

-Xếp loại chuẩn Phó hiệu trưởng: 01 đồng chí : Xếp loại xuất sắc.

-Xếp loại chuẩn giáo viên: Xuất sắc: 06 đồng chí, Khá: 08 đồng chí, Trung bình: 01 đồng chí.