Tin tức Tin tức/(Trường MN Liêm Tuyền)/Tin tức - Sự kiện/

Báo cáo công tác tháng 4 năm 2018

         PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

 TRƯỜNG MẦM NON LIÊM TUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          Số :      /BC-MNLTu                                        Liêm Tuyền , ngày 7 tháng 04 năm 2018

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Năm học: 2017 – 2018 đến thời điểm tháng 4

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố phủ lý

               

Trường mầm non  Liêm Tuyền xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học  đến thời điểm tháng 4 năm 2018 như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi:

- Nhà trường đã tạo được niềm tin trong các bậc phụ huynh qua chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Nhà trường đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

- Được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng chính quyền địa phương cùng với sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học.

2.  khó khăn:

- Địa bàn xã Liêm Tuyền phức tạp, còn nhiều điểm lẻ, gần 1/2 dân theo đạo thiên chúa, nghề nghiệp của dân phần lớn thuần nông đời sống nhân dân rất khó khăn việc đóng góp cho con em đi học ăn bán trú tại trường.

- Liêm Tuyền có nhà Dòng, trường còn thiếu phòng học và các phòng chức năng nên việc huy động trẻ trong độ tuổi ra trường công, công tác chăm sóc giáo dục trẻ chưa được thuận lợi.

- Công tác xã hội hoá giáo dục còn hạn chế

- Trường còn thiếu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học.

1 Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- 23/23 CBGV nhân viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua, các cuộc vận động hoạt động của ngành và các cấp phát động.

- 23/23 CBGV nhân viên rèn luyện tốt tư cách nhà giáo, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp.

- 23/23 CBGV nhân viên không có biểu hiện vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo.

- 23/23 CBGV nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.

- 23/23 CBGV nhân viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- 100% các lớp có nhà vệ sinh, có nước sạch đủ cho trẻ dùng.

- 100% các lớp tham gia trồng cây xanh, các lớp thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, lớp có đủ ánh sáng, bàn ghế đủ cho trẻ ngồi.

Biện pháp

Tham mưu các ngành các cấp đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Năm học 2017 - 2018 nhà trường tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng  trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong quá trình thực hiện phong trào và các cuộc thi đua cán bộ giáo viên có sáng kiến để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng môi trường thân thiện gần gũi phù hợp với trẻ tạo điều kiện cho trẻ được tìm tòi, khám phá thử nghiệm.

2. Quy mô phát triển :

Năm học 2017- 2018 nhà trường đã duy trì ổn định hệ thống giáo dục mầm non với 9 nhóm lớp; số trẻ huy động đến trường lớp 258

- Số nhóm trẻ: 4 nhóm

                          Số trẻ điều tra từ 0 - 36 tháng 202 cháu    

                          Huy động ra lớp 90 cháu đạt tỷ lệ 44,6% phổ cập (trong đó 15 cháu học trong nhà Dòng) tăng 05 cháu so với kế hoạch

- Số lớp mẫu giáo: 5 lớp

           Số trẻ điều tra mẫu giáo 242 cháu

            Huy động ra lớp 242/242 cháu đạt 100% phổ cập (trong đó 73 cháu học Nhà dòng, 01 Olympus, 01 Baby, 01 THĐ, 02 Liêm Chính, 03 Đinh Xá )

           - Cháu 5 tuổi điều tra 93 cháu ra lớp 93/93 cháu đạt 100% phổ cập độ tuổi (học nhà Dòng 29 cháu, 01 cháu học Olympus, 01 Liêm Chính, 01 Đinh Xá ). Học tại trường 61+7 cháu đến học ( 01 Liêm Chính, 01 Đinh Xá, 5 Liêm Tiết)

Biện pháp:

   - Ban giám hiệu họp giáo viên phân công cho từng giáo viên điều tra trẻ ở từng độ tuổi các tổ, trên cơ sở đó giao kế hoạch cụ thể cho từng giáo viên tuyên truyền vận động trẻ đến trường.

   - Đầu năm nhà trường ổn định đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng toàn diện chuẩn bị tốt các điều kiện đón trẻ đến trường, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức ngày hội ngày lễ, tuyên truyền trên thông tin đại chúng từ đó toàn dân phấn khỏi đưa trẻ đến trường.

3. Công tác phổ cập giáo dục mầm non.

- Nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền duy trì về PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi.

 - Số trẻ mẫu giáo được miễn học phí :

Học kỳ I (4 tháng): 0

Học kỳ II (5 tháng): 1 cháu 4 tuổi

- Số trẻ mẫu giáo được giảm học phí :

Học kỳ I (4 tháng): 1 cháu 3 tuổi

Học kỳ II (5 tháng): 5 cháu ( trong đó 1 cháu 5 tuổi, 1 cháu 4 tuổi, 3 cháu 3 tuổi)

Biện pháp

- Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được nhà trường quan tâm chỉ đạo:

- Như kiện toàn ban chỉ đạo cấp phường, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập, kế hoạch mua sắm, bổ xung trang thiết bị cho các lớp 5 tuổi theoVăn bản hợp nhất 01/2015/VBHN-BGDĐT. Có nhiều biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ em 5 tuổi của trường.

4. Chất lượng giáo dục: Thực hiện chương trình, việc lồng ghép các nội dung..

a) Chất lượng chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn

Nhà trẻ có 4 lớp ăn chính.

Số cháu ăn chính là: 53/75 = 70,6% chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Mẫu giáo có 5 lớp ăn chính.

Số cháu ăn chính là: 177/182 cháu đạt tỷ lệ 97,3%

- Nuôi ăn có bảng tài chính công khai, bảng thực đơn và được tính khẩu phần ăn hàng ngày.

- 100% trẻ đến trường mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối về thân thể, tinh thần.

 Biện pháp:

- Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra bữa ăn của trẻ, kiểm tra hồ sơ sổ sách nuôi ăn, theo dõi thanh toán với phụ huynh, tài chính công khai.

- Tích cực trồng rau xanh cải tạo bữa ăn cho trẻ, thường xuyên thay đổi món ăn phù hợp với khẩu phần ăn của trẻ, thay đổi bữa ăn theo mùa, cung cấp thức ăn tươi ngon sẵn có ở địa phương.

- Nhà trường thường xuyên bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Bồi dưỡng cách vệ sinh cho trẻ, cách phòng bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn có thảo luận trao đổi lồng ghép giáo dục dinh dưỡng.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe

          - 100% cháu nhà trẻ mẫu giáo đến trường được khám sức khoẻ định kỳ và uống VTMA. Tổng sổ cháu được khám sức khoẻ là: 257 cháu

 Số cháu không mắc bệnh là: 232 cháu

 Số cháu mác bệnh là: 27 cháu

- 100% cháu đến nhà trẻ mẫu giáo được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng.

+ Số trẻ theo dõi cân nặng: 257/257 cháu đạt tỷ lệ 100

Trẻ cân nặng cao hơn độ tuổi 2/257 cháu tỷ lệ 0,78%

Trẻ phát triển bình thường: 254/257 cháu tỷ lệ 98,8%

                             Trẻ suy dinh dưỡng vừa : 1/257 cháu chiếm 0,4%

+ Cháu nhà trẻ được theo dõi cân nặng là: 75/75 cháu đạt tỷ lệ 100%.

                   Trẻ phát triển bình thường : 74/75cháu đạt tỷ lệ 98,7%

                   Trẻ suy dinh dưỡng vừa : 1/75 cháu chiếm tỷ lệ 1.3%

+ Cháu mẫu giáo được theo dõi cân nặng 182/182 cháu đạt tỷ lệ 100%

Trẻ phát triển bình thường : 180/182 cháu đạt tỷ lệ 98,9%

                   Trẻ cân nặng cao hơn độ tuổi: 2/182% cháu tỷ lệ 1,1%

+ Số trẻ theo dõi chiều cao: 257/257 cháu đạt tỷ lệ 100%

                    Số trẻ phát triển bình thường: 253/257 cháu đạt tỷ lệ 98,4%

                   Số trẻ thấp còi độ 1: 4/257 cháu chiếm 1,6%  

+ Số trẻ nhà trẻ theo dõi chiều cao: 75 cháu

                    Số trẻ phát triển bình thường: 73/75 cháu đạt tỷ lệ 97,3%

                   Số trẻ thấp còi độ 1: 2/75 cháu chiếm 2,7%  

+ Số trẻ mẫu giáo theo dõi chiều cao: 182/182 cháu đạt tỷ lệ 100%

                    Số trẻ phát triển bình thường:  180/182 cháu đạt tỷ lệ 98,9%

                   Số trẻ thấp còi độ 1: 2/182cháu chiếm 1,1%

  • Số trẻ theo dõi biểu đồ cân nặng theo chiều cao 254/257 đạt 98,8%
  • Số trẻ thừa cân béo phì 4/254 tỷ lệ 1,6%
  • Số trẻ thừa cân béo phì MG 4/182 tỷ lệ 2,2% 

Biện pháp:

- Nhà trường phối hợp với trạm y tế phường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ.

- Mua đầy đủ biểu đồ tăng trưởng tập huấn cho giáo viên cách chấm biểu đồ tăng trưởng, tập huấn cho giáo viên cách phòng bệnh, chú ý dịch bệnh trên địa bàn thành phố .

c) Đánh giá việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ hiện hành ở địa phương.

- 100% các lớp thực hiện chương trình của bộ giáo dục.

- 5/5 lớp mẫu giáo tuổi thực hiện chương trình  giáo dục mầm non.

- 2/2 lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

- 4/4 nhóm trẻ thực hiện chương trình  giáo dục mầm non.

- 100% nhóm lớp có đủ hồ sơ sổ sách của cô và của cháu, trang trí lớp đúng quy định. Các lớp có đủ đồ dùng dạy học phục vụ các môn học và các hoạt động.

          - 100% các lớp nhà trẻ, mẫu giáo thực hiện chương trình đúng kế hoạch đúng thời gian biểu.

- 9/9 nhóm lớp thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

Biện pháp:

- Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ góp ý giáo viên.

- Có kế hoạch tổ chức cho giáo viên tự học tự bồi dưỡng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

-  Kiện toàn màng lưới chuyên môn của nhà trường đưa vào hoạt động thường xuyên có hiệu quả.

- Thường xuyên đổi mới sinh hoạt chuyên môn cho phù hợp.

- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn rút kinh nghiệm phương pháp hay truyền đạt kiến thức cho trẻ tốt.

- 100% giáo viên làm đồ dùng đồ chơi phục vụ các chủ điểm các hoạt động, tham dự hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường, cấp thành phố.

5. Công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất-thiết bị đồ dùng đồ chơi và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- 100% cháu đến lớp đủ sách vở và bàn ghế cho trẻ ngồi.

- Nhà trường quản lý tốt tài sản tài chính, chi đúng theo nguyên tắc tài chính, sử dụng bảo quản tốt đồ dùng đồ chơi hiện có.

- Nhà trường đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên nhân viên đầy đủ.

- Đảm bảo lương nhân viên nấu ăn từ 2.300.000 đến 2.400.000đ/ tháng. Nhà trường hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổng số diện tích nhà trường: 3249 m2

- Trường có 8 phòng học tổng diện tích 680m2, có khu nhà bếp, công trình vệ sinh, nước sạch đủ cho trẻ dùng, diện tích sân trường: 1400 m2.

Biện pháp:

- Tham mưu các cấp lãnh đạo tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng đơn nguyên 2 khu trung tâm. Sửa chữa khu nhà bếp Xóm 7.

6. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tổng số cán bộ quản lý và giáo viên: 23

Trong đó:

  • Cán bộ quản lý: 2;    Biên chế: 2               

Trình độ chuyên môn: Đại học:2

  • Giáo viên: 17;           Biên chế: 11; Hợp đồng ngân sách: 6

Trình độ chuyên môn gv: Đại học: 2

                                                Cao đẳng: 15             

  • Nhân viên: 4;            Biên chế:1            Thỏa thuận: 3

Kế toán: 1                 Biên chế: 1           Đại học: 1

Nhân viên nấu ăn: 3; Cao đẳng: 3

Một chi bộ đảng : 10 đảng viên

- Hoạt động của các tổ chức trong nhà trường phối hợp với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

- Hoạt động của các tổ chức trong nhà trường duy trì đều đặn các buổi hội họp, có nghị quyết và làm theo nghị quyết.

7. Nâng cao hiệu lực quản lý giáo dục

7.1 Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

- 100% CBQLvà giáo viên thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

- Nhà trường tổ chức học tập cho cán bộ giáo viên học tập các văn bản pháp luật mới.

          - 100% CBGV thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo Chính phủ và ngành: Nghị quyết số 29/NQTU ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XI “Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

          - Lãnh đạo thường xuyên kiểm tra các nhóm lớp, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai.

7.2 công tác quản lý.

- Nhà trường duy trì đều đặn có hiệu quả công tác thanh kiểm tra giá viên bằng nhiều hình thức.

          - 23/23 cán bộ giáo viên nhân viên trong trường chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, chấp hành tốt nghĩa vụ đóng góp của địa phương, chấp hành quy định quy chế của ngành.

          - Thực hiện tốt thông tin báo cáo kịp thời, số liệu báo cáo chính xác, đúng quy định của các cấp quản lý, quản lý tốt tài sản của nhà trường.

            - Nhà trường quản lý giáo viên nhân viên theo quy định điều lệ trường mầm non

7.3  Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.

- Nhà trường tiếp tục thu thập minh chứng để bổ xung vào lưu giữ văn bản tài liệu.

          - Nhà trường viết báo cáo tự đánh giá chất lượng trường mầm non theo Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non, Thông tư 25/2014/TT- BGDĐT ngày 07/8/2014 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục.

          - Nhà trường tích cực học tập các đơn vị bạn

7.4 Công tác  kiểm tra nội bộ trường học

- Nhà trường đã kiểm tra quy chế chuyên môn chất lượng các nhóm lớp

          Tổng số nhóm lớp kiểm tra 9/9

                    Xếp loại tốt:                   

Xếp loại khá:

Nhà trường kiểm tra chuyên đề 8 đồng chí

              xếp loại giỏi 4 đồng chí

              xếp loại khá 4 đồng chí

             xếp đạt yêu cầu 1 đồngchí

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 3 đồng chí

              xếp loại khá 2 đồng chí

             Xếp loại đạt 1 đồng chí

8. Công tác chỉ đạo thực hiện phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng.

- Hình thức tuyên truyền vào các buổi họp phụ huynh ngày 07 tháng 10 năm 2017. Tuyên truyền vào các ngày lễ (ngày 10/10 ngày 8/3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Nội dung tuyên truyền: tuyên truyền với các bà mẹ và cộng đồng nâng cao chất lượng dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm.Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học. Tuyên truyền ngành học mầm non.

- Tuyên truyền 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thức ăn, 10 lời khuyên dinh dưỡng.

- Kết quả các bậc phụ huynh và nhân dân đồng tình ủng hộ.

III. Những hạn chế khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học hướng giải quyết trong thời gian tới.

*Những hạn chế cần khắc phục

- Tỷ lệ trẻ nhà trẻ ăn bán trú tại trường thấp chưa đạt

- Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay  như thiếu phòng học, phòng hành chính, phòng chức năng.

*Biện pháp:

- Nhà trường tiếp tục tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ đến trường và nuôi ăn bán trú tại trường.

- Nhà trường làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ để phụ huynh yên tâm gửi con em họ đến trường.

- Nhà trường tiếp tục công tác tham mưu UBND xã xây dựng tiếp gói thầu số 2, sửa chữa nâng cấp nhà bếp khu Xóm 7.

VI. Ý kiến kiến nghị

Đề nghị phòng giáo dục tham mưu với lãnh đạo các cấp mở rộng diện tích khu trung tâm trường để đảm bảo đủ diện tích xây dựng trường chuẩn Quốc gia và ưu tiên đầu tư kinh phí cho đơn vị khó khăn xây dựng thêm phòng học và phòng chức năng, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ .

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đến thời điểm tháng 4/2017.

 

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                    

                                                                                      Quách Thị Thu Hằng

       

 

  

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm