SỔ ĐĂNG BỘ NĂM HỌC 2015 - 2016

SỔ ĐĂNG BỘ NĂM HỌC 2015 - 2016
STT Họ và tên trẻ Năm sinh Nam Nữ Dân tộc Họ và tên bố Nghề nghiệp Họ và tên mẹ Nghề nghiệp Địa chỉ GĐ Học lớp Ngày vào trường Ngày ra trường Ghi chú
1 Lương Đình Đức Phong 11/12/2010 x   Kinh Lương Đình Hải Cán bộ Nguyễn Thùy Linh Cán bộ Tổ 1 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
2 Nguyễn Khánh Ngọc 22/02/2010   x Kinh Nguyễn Văn Minh Công nhân Lê Thị Ánh Tuyết Công nhân Tổ 1 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
3 Nguyễn Hải An 14/3/2010   x Kinh Nguyễn Công Hoan Tự do Nguyễn Thị Nhâm Tự do Tổ 2A - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
4 Trần Văn Hiếu 20/02/2010 x   Kinh Trần Văn Hinh Tự do Chu Thị Hà Thợ may Tổ 2A - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
5 Lại Minh Huy 11/10/2010 x   Kinh Lại Kiều Hưng Công nhân Nguyễn Thị Liên Cán bộ Tổ 2B - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
6 Vũ Phương Uyên 13/01/2010   x Kinh Vũ Đình Trung Tự do Hoàng Thị Thiên Tự do Tổ 3B - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
7 Ngô Anh Đào 27/12/2010   x Kinh Ngô Duy Thắng Bác sĩ Phạm Hồng Xuyến Công nhân Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
8 Vũ Mạnh Hùng 24/10/2010 x   Kinh Vũ Mạnh Anh Tự do Bùi Huyền Trang Cán bộ Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
9 Hàn Thái Dương 8/10/2010 x   Kinh Hàn Văn Bình Công nhân Nguyễn Thị Phương Kế toán Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
10 Trần Gia Vượng 11/10/2010 x   Kinh Trẩn Văn Hưng Cán bộ Dương Thị Hòa Giáo viên Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
11 Đinh Khánh Linh 11/10/2010   x Kinh Đinh Khắc Đạt Công nhân Lưu Lệ Hoa Công nhân Tổ 5 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
12 Nguyễn Đức Thuận 29/3/2010 x   Kinh  Nguyễn Mạnh Tường Công nhân Bùi Thị Hằng Tự do SN 8 - Tổ 5 - LKT A5 5/9/2015 31/5/2016  
13 Nguyễn Thùy Dương 31/01/2010   x Kinh Nguyễn Ngọc Quang Công nhân Nguyễn Lan Anh Công nhân Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
14 Trần Bảo Nguyên 9/11/2010 x   Kinh Trần Phú Cường Cán bộ Nguyễn Thị Mai Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
15 Phan Thùy Giang 31/10/2010 x   Kinh Phan Lư Hoàng Giáo viên Nguyễn Thu Hương Kế toán Tổ 9 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
16 Phan Lâm Khánh Ngọc 27/12/2010   x Kinh Phan Hồng Hưng Công nhân Phạm Thị Nguyệt Công nhân Tổ 9 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
17 Lê Hoàng Hà Ninh 14/4/2010   x Kinh Lê Thành Trung Tự do Hoàng Thị Thiên Tự do Tổ 9 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
18 Nguyễn Minh Thư 21/11/2010   x Kinh Nguyễn Tiến Sơn Tự do Phạm Thu Hà Tự do Tổ 9 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
19 Nguyễn Bá Sơn 22/7/2010 x   Kinh Nguyễn Văn Bắc Tự do Lưu Thị Nhạn Tự do Tổ 9 - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
20 Lê Trung Hiếu 13/12/2010 x   Kinh Lê Đức Trường Tự do Nguyễn T Lan Anh Tự do Tổ 12A - Lương Khánh Thiện A5 5/9/2015 31/5/2016  
21 Trương Ngọc Bích 21/6/2010   x Kinh Trương Hải Nam Lái xe Mai Thị lan Anh Tự do Kiot Tân Hà - LKT A5 5/9/2015 31/5/2016  
22 Đỗ Đức Anh Tài 6/1/2010 x Kinh Đỗ Đức Điền Công An Lê Minh Nguyệt Kế toán Kiot Hải Đăng - LKT A5 5/9/2015 31/5/2016  
23 Thiều Lâm Thảo An 20/4/2010   x Kinh Thiều Quang Trường Kỹ sư Lâm Thị Hảo Công nhân Tổ 2 - Quang Trung A5 5/9/2015 31/5/2016  
24 Vũ Hà Vy 5/8/2010   x Kinh Vũ Minh Thành Tự do Lê Thị Huệ Tự do Tổ 11 - Quang Trung A5 5/9/2015 31/5/2016  
25 Trịnh Phương Thảo 23/01/2010   x Kinh Trịnh Đình Tuân Tự do Vũ Thị Hinh Công nhân Xóm 8 - Đại Cương - KB A5 5/9/2015 31/5/2016  
26 Nguyễn Hoàng Gia Huy 4/8/2010 x   Kinh Nguyễn Xuân Hùng Công nhân Hoàng Thị Lan Anh Công nhân Khu CN Kim Bình A5 5/9/2015 31/5/2016  
27 Trần Nhật Linh 30/11/2010   x Kinh Trần Văn Triệu Tự do Nguyễn Thị Nhung Nội trợ Khu CN Kim Bình A5 5/9/2015 31/5/2016  
28 Ngô Diệu Linh 5/8/2010   x Kinh Ngô Duy Bình Tự do Trịnh Thị Mơ Tự do Khu CN Kim Bình A5 5/9/2015 31/5/2016  
29 Trương Ngọc Thái An 15/5/2010   x Kinh Trương Ngọc Biên Tự do Phạm Thị Nhàn Cán bộ TP Đại Cầu - Tiên Tân A5 5/9/2015 31/5/2016  
30 Trần Minh Lộc /12/2010 x   Kinh Trần Văn Huy Tự do Phạm Thị Soan Giáo viên Tổ 4 - Quang Trung A5 5/9/2015 31/5/2016  
31 Trần Vũ Quỳnh Lam 18/10/2010   x Kinh Trần Mạnh Hùng Buôn bán Vũ Thị Tuyết Sinh Giáo viên Tổ 1 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
32 Trương Khánh Đan 28/10/2010   x Kinh Trương Minh Hữu Cán bộ Lại Hương Trà Giáo viên Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
33 Tạ Thu Hiền 10/8/2010   x Kinh Tạ Dương Hà Lái xe Hoàng Thị Thu Thủy Công nhân Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
34 Vũ Quốc Việt 12/1/2010 x   Kinh Vũ Quang Nam Tự do Nguyễn Thị Ánh Tự do Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
35 Nguyễn Trần Tuấn Đạt 25/02/2010 x   Kinh Nguyễn Anh Tuấn Công nhân Trần Thị Loan Buôn bán Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
36 Nguyễn Quỳnh Chi 30/01/2010   x Kinh Nguyễn Anh Tuấn Kỹ sư Bùi Thị Thanh Tâm NVVP Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
37 Nguyễn Đỗ Gia Hân 14/11/2010   x Kinh Nguyễn Văn Chính Cán bộ Đỗ Thị Thu Huyền Bác sĩ Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
38 Hoàng Văn Sinh 1/10/2010 x   Kinh Hà Văn Phú Buôn bán Hà Thị Hồng Phấn Buôn bán Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
39 Nguyễn Xuân Thành 18/5/2010 x   Kinh Nguyễn Xuân Trường Tự do Đinh Thị Huyền Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
40 Thái Đức Trí 25/12/2010 x   Kinh Thái Đình Tuấn Tự do Vũ Thị Phấn Tự do Tổ 4 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
41 Bạch Tuấn Thành 27/3/2010 x   Kinh Bạch Minh Tuấn Điều dưỡng Trịnh Thị Hà Buôn bán Tổ 4 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
42 Hoàng Thu Trang 24/6/2010   x Kinh Hoàng Trung Kiên Tự do Nguyễn Thị Lan Nội trợ Tổ 4 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
43 Nguyễn Quốc Đạt 21/7/2010 x   Kinh Nguyễn Khang Minh Công nhân Bùi Thị Thu Phương Công nhân Tổ 5 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
44 Vũ Nguyễn Minh Phong 19/9/2010 x   Kinh Vũ Văn Nhật Tự do Nguyễn Thị Lan Nội trợ Tổ 5 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
45 Nguyễn Quốc Anh 20/3/2010 x   Kinh Nguyễn Quốc Khánh Lái xe Vũ Thị Thanh Thúy Công nhân Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
46 Nguyễn Hoàng Gia An 23/2/2010 x   Kinh Nguyễn Văn Thế Tự do Hoàng Thị Vân Anh Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
47 Nguyễn Gia Phú 5/7/2010 x   Kinh Nguyễn Lương Bằng Bộ đội     Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
48 Nguyễn Thành Nam 30/12/2010 x   Kinh Nguyễn Thành Khang Chuyên viên Lê Thị Thân Thương Giáo viên Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
49 Phạm Hải Anh 26/7/2010 x   Kinh Phạm Thanh Hải Tự do Ninh Thị Thảo Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
50 Bùi Hà Ly 21/4/2010   x Kinh Bùi Văn Tuân Tự do Bùi Thị Nhiền Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
51 Ngô Khánh Chi 31/10/2010   x Kinh Ngô Hoàng Thắng Bộ NG Kim Thị hồng Cúc Viễn thông Tổ 9 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
52 Trần Gia Huy 13/12/2010 x   Kinh Trần Mạnh Hùng Tự do Trần Thị Thanh Tự do Tổ 9 - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
53 Nguyễn Thị Minh Anh 1/1/2010   x Kinh Nguyễn Văn Lượng Tự do N guyễn Thị Tâm Tự do Tổ 11- Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
54 Trần Nam Khánh 29/8/2010 x   Kinh Trần Văn Quảng Kỹ sư Cồ Thị Thu Hiền Kế toán Tổ 11B - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
55 Lại Văn Khánh An 21/7/2010 x   Kinh Lại Văn Khánh Luật Bùi Thị Xoan Nhân sự Tổ 12A - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
56 Phạm Yến Nhi 23/5/2010   x Kinh Phạm Văn Hiệp Tự do Nguyễn Thị Thu Tự do Tổ 13A - Lương Khánh Thiện B5 5/9/2015 31/5/2016  
57 Phạm Mỹ Tâm 1/12/2010   x Kinh Phạm Ngọc Phương Tự do Bạch Bích Ngọc Cán bộ Tổ 5 - Quang Trung B5 5/9/2015 31/5/2016  
58 Vũ Xuân Tùng 27/11/2010 x   Kinh Vũ Xuân Thông Công nhân Nguyễn Thị Thu Hà Công nhân Tổ 1 - Quang Trung B5 5/9/2015 31/5/2016  
59 Đỗ Tường Vi 11/7/2010   x Kinh Đỗ Xuân Hà Công nhân Lâm Thị Dung Công nhân Thôn 6 - Phù Vân B5 5/9/2015 31/5/2016  
60 Trần Nguyên Khang 18/5/2010 x   Kinh Trần Đức Quang Cán bộ Nguyễn Thị Mỹ An Cán bộ Tiên Động - Bình Lục B5 5/9/2015 31/5/2016  
61 Hoàng Đức Mạnh 18/6/2010 x   Kinh Hoàng Quốc Đạt Tự do Nguyễn Thị Tất Tự do Tổ 1 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
62 Nguyễn Hà Thu 7/7/2010   x Kinh Nguyễn Mạnh Tuấn Bộ đội Trần Thị Vân Anh Cán bộ Tổ 1 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
63 Phạm Thị Hà Linh 8/8/2010   x Kinh Phạm Như Tuân Công nhân Lê Thị Thu Hà Công nhân Tổ 2 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
64 Trần Minh Đức 22/3/2010 x   Kinh Trần Đại Lý Tự do Mai Thị Thu Hương Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
65 Đỗ Linh Hương 10/3/2010   x Kinh Đỗ Quang Bắc  Kinh doanh Phạm Thị Huyền Kế toán Tổ 5 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
66 Ngô Minh Triết 28/12/2010 x   Kinh Ngô Minh Hải Kinh doanh Nguyễn Thị Hoa Kinh doanh Tổ 5 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
67 Trần Tuấn Hưng 5/10/2010 x   Kinh Trần Văn Vương Kinh doanh Nguyễn Thị Lương Kinh doanh Tổ 6 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
68 Nguyễn Phương Ngọc 25/12/2010   x Kinh Nguyễn Xuân Toàn Lái xe Tạ Mỹ Dung Kế toán Tổ 6 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
69 Nguyễn Đặng Việt Anh 17/4/2010 x   Kinh Nguyễn Trọng Hải Tự do Đặng Thị Dung Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
70 Nguyễn Bảo Châu 24/8/2010 x   Kinh Nguyễn Anh Tuấn Viễn thông Đỗ Thị Nhung Kế toán Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
71 Bùi Thị Thu Hường 10/6/2010   x Kinh Bùi Quý Hùng Tự do Trần Thị Hợi Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
72 Nguyễn Tiến Đạt 20/8/2010 x   Kinh Nguyễn Hồng Quang Bảo vệ Đỗ Thị Cúc  Công nhân Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
73 Đặng Thùy Linh 11/3/2010   x Kinh Đặng Đô Lương Tự do Trần Thị Cam Công nhân Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
74 Đàm Ngọc Nhi 15/4/2010   x Kinh Đàm Thế Bình Tự do Nguyễn Thị Thu Hoài Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
75 Lương Hữu Thiện 19/01/2010 x   Kinh Lương Văn Linh Cán bộ Nguyễn Thị Hoàn Y sĩ Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
76 Nguyễn Phú Thịnh 20/8/2010 x   Kinh Nguyễn Hồng Quang Bảo vệ Đỗ Thị Cúc  Công nhân Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
77 Vũ Linh Chi 16/11/2010   x Kinh Vũ Văn Ba Cán bộ Nguyễn Phương Linh Công nhân Tổ 8 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
78 Đinh Bảo Lâm 13/6/2010 x   Kinh Đinh Văn Đại Kĩ sư Phạm Thị Huyền Bác sĩ Tổ 8 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
79 Vũ Đào Đức Hiển 15/6/2010 x   Kinh Vũ Quang Hùng Tự do Đào Thị Thơm Tự do Tổ 9 - Lương Khánh Thiện C5 5/9/2015 31/5/2016  
80 Nguyễn Phú Thịnh 16/8/2010 x   Kinh Nguyễn việt Dũng Cán bộ Phạm Thị Huệ Diễn viên Tổ 8 - Minh Khai C5 5/9/2015 31/5/2016  
81 Vũ Gia Nhi 4/4/2010   x Kinh Vũ Văn Bắc Kinh doanh Nguyễn Thu Quyên Công nhân Tổ 1 - Quang Trung C5 5/9/2015 31/5/2016  
82 Nguyễn Cẩm Vân 10/9/2010   x Kinh Nguyễn Bá Tuấn Công nhân Vũ Thị Hiên Công nhân Tổ 1 - Quang Trung C5 5/9/2015 31/5/2016  
83 Lê Nguyễn Hoàng Duy 3/9/2010 x   Kinh Lê Xuân Hòa Cán bộ Nguyễn Thị Hòa Nội trợ Tổ 3 - Quang Trung C5 5/9/2015 31/5/2016  
84 Nguyễn Tiến Hải 13/8/2010 x   Kinh Nguyễn Tiến Việt Cán bộ Vũ Thị Mai Hương Cán bộ Đình Tràng - Lam Hạ C5 5/9/2015 31/5/2016  
85 Trần Anh Tú 7/6/2010 x   Kinh Trần Văn Công Buôn bán Bùi Thị Thu Phương Buôn bán Lương Cổ - Lam Hạ C5 5/9/2015 31/5/2016  
86 Trần Nhật Minh /12/2010 x   Kinh Trần Văn Chúc Lái xe Lữ Lương Tâm Cán bộ Mễ Nội - Liêm Chính C5 5/9/2015 31/5/2016  
87 Lương Tuấn Đạt 31/10/2010 x   Kinh Lương Xuân Thành Tự do Trần Thị Vân  Tự do Tổ 13 - Trần Hưng Đạo C5 5/9/2015 31/5/2016  
88 Nguyễn Phương Thúy 25/2/2010   x Kinh Nguyễn Huy Thành Cán bộ Phạm Thị Thanh Tâm Cán bộ Tổ 18 - Trần Hưng Đạo C5 5/9/2015 31/5/2016  
89 Đào Tuấn Hoàn 1/8/2010 x   Kinh Đào Duy Quyết Cán bộ Trần Thị Hà Dung Cán bộ Thượng Tổ - Thanh Châu C5 5/9/2015 31/5/2016  
90 Nguyễn Phương Hà My 13/4/2010   x Kinh Nguyễn Đức Công Tự do Lương Thị Thúy Tùng Tự do Mễ Nội - Liêm Chính C5 5/9/2015 31/5/2016  
91 Nguyễn Ngọc Bảo 7/6/2010 x   Kinh Nguyễn Văn Khôi Tự do Đào Thị Hoa Tự do Tổ 1 - Minh Khai C5 5/9/2015 31/5/2016  
92 Trần Duy Anh 27/12/2010 x   Kinh Trần Văn Thịnh Buôn bán Trần Thị Huệ Cán bộ Tổ 1 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
93 Trần Hương Giang 23/10/2010   x Kinh Trần Đức Việt Cán bộ Đặng Thị Nương Cán bộ Tổ 1 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
94 Hoàng Huyền Giang 25/20/2010   x Kinh Hoàng Trung Tuyết Tự do Nguyễn Thị Xuân Tự do Tổ 1 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
95 Đỗ Quang Minh 10/6/2010 x   Kinh Đỗ Quang Huy Công nhân Phạm Thị Mai Giáo viên Tổ 2 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
96 Phạm Khánh Linh 20/5/2010   x Kinh Phạm Quang Tuân Buôn bán Nguyễn Anh Thơ Buôn bán Tổ 2 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
97 Đào Quỳnh Chi 28/6/2010   x Kinh Đào Đức Ngọc Tự do Đỗ Thị Thuận Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
98 Nguyễn Khánh Huyền 23/12/2010   x Kinh Nguyễn Văn Mạnh Công an Phạm T Huyền Trang Công an Tổ 3 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
99 Phạm Xuân Mai 9/9/2010   x Kinh Phạm Sơn Dũng Lái xe Trần Thị Mai Cán bộ Tổ 3 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
100 Nguyễn Minh Huân 22/10/2010 x   Kinh Nguyễn Trần Hiếu Buôn bán Trần Phương Liên Buôn bán Tổ 4 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
101 Trần Khôi Nguyên 9/2/2010 x   Kinh Trần Trung Kiên Công nhân Lê Thị Thủy Công nhân Tổ 4 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
102 Mai Tú Uyên 6/9/2010   x Kinh Mai Trung Nghĩa Cán bộ Lê Thu Hoa Cán bộ Tổ 4 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
103 Lã Thanh Trúc 15/8/2010   x Kinh Lã Văn Phúc Tự do Nguyễn Thị Tâm Tự do Tổ 5 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
104 Phạm Hương Giang 2/9/2010   x Kinh Phạm Tất Thắng Công an Hoàng Thị Thu Hằng Công an Tổ 6 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
105 Trần Thu Hằng 29/7/2010   x Kinh Trần Ngọc Hưởng Cán bộ Nguyễn Đoàn Phương Cán bộ Tổ 6 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
106 Hoàng Đan Phương 27/7/2010   x Kinh Hoàng Văn Ninh Lái xe Bùi Thị Thu Trang Cán bộ Tổ 6 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
107 Nguyễn Hoàng Tùng 19/7/2010 x   Kinh Nguyễn Thế Anh Công nhân Nguyễn Thị Hồng Công nhân Tổ 6 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
108 Ngô Hà Phương Linh 4/3/2010   x Kinh Ngô Văn Kế Kinh doanh Hà Thị Hồng Nhâm Cán bộ Tổ 7 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
109 Nguyễn Đức Hải 21/3/2010 x   Kinh Nguyễn Văn Tuấn Tự do Lâm Thị Xuân Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
110 Trần Nguyễn M Châu 11/3/2010   x Kinh Trần Đức Hồng Lái xe Nguyễn Ngọc Hoàn Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
111 Lý Trần Hải Đăng 2/10/2010 x   Kinh Lý Thắng Lợi Công nhân Trần Hương Giang Giáo viên Tổ 8 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
112 Ngô Thị Minh Hà 13/11/2010   x Kinh Ngô Văn Tuân  Tự do Trần Mai Loan Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
113 Lê Phương Uyên 28/12/2010   x Kinh Lê Hà Phong Buôn bán Nguyễn Thị Nội Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
114 Kim Bảo Ly 12/10/2010   x Kinh Kim Văn Trường Giáo viên Nguyễn Thu Duyên Tự do Tổ 9 - Lương Khánh Thiện D5 5/9/2015 31/5/2016  
115 Nguyễn Phúc Minh 7/4/2010 x   Kinh Nguyễn Nho Lương Công nhân Nguyễn Minh Nguyệt Ngân hàng Tổ 1 - Quang Trung D5 5/9/2015 31/5/2016  
116 Đoàn Hải Đăng 13/9/2010 x   Kinh Đoàn Văn Duy Tự do Phạm Thị Thúy Tự do Tổ 7 - Quang Trung D5 5/9/2015 31/5/2016  
117 Trần Vũ Khôi 6/12/2010 x   Kinh Trần Ngọc Minh Giáo viên Lê Thị Lượng Nhân viên Tổ 7 - Quang Trung D5 5/9/2015 31/5/2016  
118 Nguyễn Đức Thành 25/1/2010 x   Kinh     Vũ Thị Duyên Tự do Tổ 9 - Quang Trung D5 5/9/2015 31/5/2016  
119 Đào Xuân Thành 21/8/2010 x   Kinh Đào Xuân Thuần Xây dựng Bùi Thị Thu Trang Nội trợ Tổ 5 - Trần Hưng Đạo D5 5/9/2015 31/5/2016  
120 Trần Đình Thịnh 4/5/2010 x   Kinh Trần Đình Minh Cán bộ Nguyễn Thị Diện Cán bộ Tổ 2 - Minh Khai D5 5/9/2015 31/5/2016  
121 Vũ Bảo Uyên 2/11/2010   x Kinh Vũ Văn Sơn Dược sĩ Nguyễn Kim Tuyến Viên chức Lê Hồng Phong D5 5/9/2015 31/5/2016  
122 Nguyễn Lê Gia Linh 14/9/2010   x Kinh Nguyễn Quang Hợp Buôn bán Lê Thị Thu Giang Buôn bán Lam Hạ - Phủ Lý D5 5/9/2015 31/5/2016  
123 Đinh Minh Anh 9/5/2010   x Kinh Đinh Xuân Thực Công nhân Nguyễn Thanh Ngọc Công nhân Lam Hạ - Phủ Lý D5 5/9/2015 31/5/2016  
124 Đỗ Thị Bích Ngọc 22/4/2010   x Kinh Đỗ Văn Tuấn DM Nguyễn Thị Loan Tự do Đình Tràng - Lam Hạ D5 5/9/2015 31/5/2016  
125 Cao Thiên An 12/6/2010 x   Kinh Cao Doanh Thuận Công nhân Hoàng Hải Châu Truyền hình Phù Vân D5 5/9/2015 31/5/2016  
126 Nguyễn Thái Sơn 30/10/2010 x   Kinh Nguyễn Xuân Trường Tự do Nguyễn Thị Chi Kế toán Bình Lục D5 5/9/2015 31/5/2016  
127 Nguyễn Văn Phúc 11/3/2011 x   Kinh Nguyễn Văn Lộc Tự do Trần Thị Mai Hương Tự do Tổ 1 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
128 Trẩn Nam Khánh  10/7/2011 x   Kinh Trần Đình Hậu Bảo hiểm Nguyễn Thị Nga Bảo hiểm Tổ 3B - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
129 Nguyễn Ng Quỳnh Nga 15/11/2011   x Kinh Nguyễn Ngọc Sinh Tự do Đỗ Quỳnh Anh Tự do Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
130 Mai Tiến Dũng 18/11/2011 x   Kinh Mai Tiến Tùng Kinh doanh Chu Thị Cẩm Nhung Cán bộ Tổ 6 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
131 Phạm Vũ Bảo Sơn 8/7/2011 x   Kinh Phạm Ngọc Quang Buôn bán Vũ Thị Nguyệt Buôn bán Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
132 Quyền Thu Trang 9/11/2011   x Kinh Quyền Cao Khang Công nhân Lại Thị Điển Công nhân Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
133 Lại Đức Anh 13/5/2011 x   Kinh Lại Đức Hạnh Tự do Lê Thị Huyền Kế toán Tổ 3 - Hai Bà Trưng A4 5/9/2015 31/5/2016  
134 Nguyễn Trung Hiếu 21/1/2011 x   Kinh Nguyễn Quyết Thắng Điện lực Đỗ Hương Ly Cán bộ Tổ 2 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
135 Lương H Phương Lâm 8/7/2011 x   Kinh Lương Ngọc Tú Giáo viên Hà Thị Mùi Giáo viên Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
136 Vũ Bích Phương 30/1/2011   x Kinh Vũ Đức Tùng Công nhân Phạm Thị Loan Công nhân Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
137 Nguyễn Gia Bảo 20/7/2011 x   Kinh Nguyễn Văn Quốc Tự do Nguyễn Thị Thu Hoài Tự do Lam Hạ - Phủ Lý A4 5/9/2015 31/5/2016  
138 Ngô Diệp Anh 4/3/2011   x Kinh Ngô Văn Thế Tự do Phạm Thị Huyền Tự do Tổ 5 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
139 Trần Minh Ngọc 23/4/2011   x Kinh Trần Văn Cảnh Công nhân Trần Thị Hoàn Công nhân Tổ 8 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
140 Lê Phương Thảo 7/5/2011   x Kinh Lê Văn Mạnh Công nhân Đỗ Thị Thu Thủy Giáo viên Tổ 8 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
141 Phạm Hoàng Dũng 24/1/2011 x   Kinh Phạm Thành Trung Buôn bán Nguyễn Thị Hà Linh Giáo viên Tổ 1 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
142 Bùi Huyền Trang 7/5/2011   x x Bùi Thanh Bình Công nhân Lê Thị Thu Hiền Công nhân Tổ 3A - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
143 Nguyễn N Thảo An 29/9/2011   x x Nguyễn Ngọc Báu Tự do Nguyễn Thị Lan Anh Tự do SN 10 - Nguyễn Văn Trỗi A4 5/9/2015 31/5/2016  
144 Nguyễn Quang Hiếu 15/11/2011 x   Kinh Nguyễn Trung Thành Công an Trần Thị Hà  Y tế Tổ 9 - Minh Khai A4 5/9/2015 31/5/2016  
145 Nguyễn Minh Thư 29/9/2011   x Kinh     Nguyễn Thị Trang Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
146 Nguyễn Phương Anh  26/9/2011   x Kinh Nguyễn Văn Hòa Buôn bán Lại Thị Thu Phương Buôn bán Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
147 Lê Phúc An 13/3/2011 x   Kinh Vũ Công Mạnh Kỹ sư Lê Thị Ánh Cán bộ Tổ 1 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
148 Nguyễn  Tuấn Hưng 26/11/2011 x   Kinh Nguyễn Văn Tính Tự do Nguyễn Thị Hường Tự do Tổ 2 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
149 Trần Mạnh Thắng 30/7/2011 x   Kinh Trần Mạnh Tuấn Kho bạc Lê Thị Thu Trang Kho bạc Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
150 Đỗ Đức Hải 6/1/2011 x   Kinh Đỗ Đức Thắng Buôn bán Nguyễn Thị Bay Buôn bán Tổ 2 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
151 Hoàng Gia Huy 2/1/2011 x   Kinh Hoàng Trọng Tú Tự do Hoàng Thị Uyên Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
152 Nguyễn Thị Hà Tiên 8/9/2011   x Kinh Nguyễn Văn Chiến Tự do Nguyễn T Trà Giang Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
153 Nguyễn Việt Cường 26/6/2011 x   Kinh Nguyễn Văn Quốc Tự do Nguyễn Thị Thu Hoài Tự do Lam Hạ - Phủ Lý A4 5/9/2015 31/5/2016  
154 Nguyễn Minh Đức 10/10/2011 x   Kinh Nguyễn Văn Cố Tự do Đinh Thị Lan Tự do Đình Tràng - Lam Hạ A4 5/9/2015 31/5/2016  
155 Nguyễn Hiền Nhi 5/3/2011   x Kinh Nguyễn Hải Minh Kỹ sư Trương Thị Hiền Kỹ sư Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
156 Vỹ Quang Minh 2/4/2011 x   Kinh Vũ Công Hoan Cán bộ Trần Thị Quỳnh Cán bộ Tổ 3 - Quang Trung A4 5/9/2015 31/5/2016  
157 Phạm Xuân Mai 26/3/2011   x Kinh Phạm Hà Quế Tự do Hoàng Thị Như Hoa Tự do Tổ 1 - Quang Trung A4 5/9/2015 31/5/2016  
158 Đặng Thị H Ngọc 21/4/2011   x Kinh Đặng Văn Khánh Tự do Lê Thị Huyền Tự do Hòa Lạc - Lam Hạ A4 5/9/2015 31/5/2016  
159 Nguyễn Đức Minh 21/8/2011 x   Kinh Nguyễn Trường Sơn Công nhân Vũ Thị Hường Công nhân Tổ 1 - Quang Trung A4 5/9/2015 31/5/2016  
160 Lại Thế Anh 27/7/2011 x   Kinh Lại Quang Trung Tự do Dương Thị Tuyết Tự do Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
161 Trần Nhật Minh 8/6/2011 x   Kinh Trần Tuấn Anh Tự do Nguyễn Thương Huyền Giáo viên Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A4 5/9/2015 31/5/2016  
162 Trần Ngọc Anh 3/4/2011   x Kinh Nguyễn Thành Công Lái xe Nguyễn Thúy Loan Y sĩ Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
163 Trần Thái Bình 16/12/2011 x   Kinh Trần Đại Lý Tự do Mai Thu Hương Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
164 Vũ Hải Đăng 15/1/2011   x Kinh Vũ Văn Huy Tự do Mai Quỳnh Thơ Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
165 Trần Thái Hòa 16/12/2011 x   Kinh Trần Đại Lý Tự do Mai Thu Hương Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
166 Phạm Nguyễn Việt Hưng 24/1/2011   x Kinh Phạm Minh Đức Tự do Nguyễn Thị Huyền Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
167 Hoàng Hà Linh 5/6/2011 x   Kinh Hoàng Văn Hiến Cán bộ Đào Thị Hải Yến Giáo viên Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
168 Như Thị Phương Mai 8/2/2011 x   Kinh Như Đăng Chiến Tự do Đinh Thị Giang Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
169 Vũ Anh Nhật 16/11/2011   x Kinh Vũ Văn Toản Nhân viên Lưu Thị Ánh Tuyết Nhân viên Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
170 Nguyễn Lê Phương Nga 17/12/2011 x   Kinh Nguyễn Mạnh Hà Tự do Lê Thị Ánh Tuyết Nhân viên Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
171 Dương Bảo Tâm 6/4/2011 x   Kinh Dương Đức Cường Điện lực Nguyễn Thị Hồng Buôn bán Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
172 Lâm Thị Tuyết Mai 26/10/2011 x   Kinh Lâm Văn Quân Sửa xe Đoàn Thị Liễu Nội trợ Tổ 4 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
173 Ngô Vân Khánh Ngọc 14/7/2011 x   Kinh Ngô Xuân Hùng Công chức Nguyễn Thị T Vân Giáo viên Tổ 4 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
174 Ngô Thùy Dương 18/11/2011 x   Kinh Ngô Hồng Trường Viên thông Dương Lan Hương Ngân hàng Tổ 5 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
175 Trần Khánh Huyền 7/5/2011 x   Kinh Trần Duy Hưng Công nhân Đào Thị Hồng Vân Công nhân Tổ 5 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
176 Phạm Đức Minh 17/5/2011   x Kinh Phạm Thế Thắng Công nhân Nguyễn Hồng Vân Công nhân Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
177 Nguyễn Tiến Quang 21/8/2011   x Kinh Nguyễn Văn Tiến Bộ đội Trịnh T Thanh Vân Công nhân Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
178 Vũ Xuân Tùng 18/9/2011   x Kinh Vũ Quốc Lập Kinh doanh Vũ Thị Luyến Kinh doanh Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
179 Đào Việt Trung 12/12/2011   x Kinh Đào Việt Hùng Kế toán Nguyễn T Than Hồng Cán bộ Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
180 Nguyễn Minh Uyên 19/6/2011 x   Kinh Nguyễn Duy Phương Buôn bán Lại Thị Mai Buôn bán Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
181 Lê Thanh Bình 18/2/2011 x   Kinh Lê Văn Phương Tự do Lê Thị Mai Buôn bán Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
182 Lê Vũ Lâm Dũng 23/1/2011 x   Kinh Vũ Văn Tuệ Viên chức Lê T Thanh Mai Viên chức Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
183 Nguyễn Minh Đức 14/6/2011 x   Kinh Nguyễn Văn Huy Bộ đội Diệp Thị Tâm Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
184 Ngô Hoàng Hải 17/9/2011 x   Kinh Ngô Văn Kế Kinh doanh Hà T Hồng Nhâm Công chức Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
185 Trịnh Thu Hằng 18/2/2011   x Kinh Trịnh Huy Tưởng Tự do Ngô Thị Huệ Kế toán Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
186 Lê Gia Huy 3/3/2011 x   Kinh Lê Anh Tuấn Cán bộ Nguyễn Thị Hạnh Cán bộ Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
187 Phạm Hương Giang 4/8/2011   x Kinh Phạm Anh Quyết Cán bộ Đỗ Thị Hương Giáo viên Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
188 Kim Hoàng Phúc 18/9/2011 x   Kinh Kim Xuân Trường Giáo viên Nguyễn Thị Lan Mặt trận Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
189 Nguyễn Hương Giang 10/4/2011   x Kinh Nguyễn Quang Dũng Tự do Phạm Thị Mến Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
190 Nguyễn Thanh Hiền 20/4/2011   x Kinh Nguyễn Lê  Khánh Kĩ sư Chu T Hồng Nhung Giáo viên Tổ 8 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
191 Ngô Thảo Uyên 31/3/2011   x Kinh Ngô Mạnh Cường PGĐ Phạm Quỳnh Anh Giáo viên Tổ 8 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
192 Nguyễn Đỗ Khải Hưng 6/3/2011 x   Kinh Nguyễn Th Trung Lái xe Đỗ Thị Giang Giáo viên Tổ 8 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
193 Đinh Thành Công 15/5/2011 x   Kinh Đinh Thanh Hùng Công nhân Trần Thị Quyên Công nhân Tổ 9 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
194 Đoàn Khánh Duy 21/12/2011 x   Kinh Đoàn Văn Việt Công nhân Trần Thị Nhung Giáo viên Tổ 9 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
195 Ngô Bích Ngọc 4/1/2011   x Kinh Ngô Hồng Phong Công nhân Nguyễn Thị Bích Y tá Tổ 9 - Lương Khánh Thiện B4 5/9/2015 31/5/2016  
196 Đinh Trâm Anh 30/1/2011   x Kinh Đinh Thanh Khương Công chức Trương Tú Anh Giáo viên Hai Bà Trưng B4 5/9/2015 31/5/2016  
197 Nguyễn Hải Anh 13/2/2011 x   Kinh Nguyên Hải Lâm Tự do Nguyễn Minh Thu Tự do Tổ 2 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
198 Phạm Việt Bảo 17/5/2011 x   Kinh Phạm Thanh Bình Buôn bán Nguyễn Mai Anh Buôn bán Tổ 2 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
199 Nguyễn Minh Đức 3/11/2011 x   Kinh Nguyêễn Ph Tùng Giáo viên Đinh Thanh Thủy Giáo viên Tổ 2 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
200 Nguyễn Hà My 22/10/2011   x Kinh Nguyễn Quang Tuấn Tự do Nguyễn Thị Lan Tự do Tổ 2 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
201 Trần Đại Quang 26/10/2011 x   Kinh Trần Văn Ninh Tự do Nguyễn T Kim Thơ Cán bộ Tổ 2 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
202 Trần Phương Anh 29/9/2011   x Kinh Trần Đình Thịnh Lái xe Vũ Kim Thảo Cán bộ Tổ 3 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
203 Nguyễn Bảo Minh 17/8/2011 x   Kinh Nguyễn Quang Hợp Tự do Nguyễn Ngọc Cảnh Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
204 Vũ Minh Nam 20/6/2011 x   Kinh Vũ Xuân Thành Cắt tóc Vũ Thị Hương Cắt tóc Tổ 3 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
205 Bùi Bảo Phương 6/4/2011   x Kinh Bùi Quốc Hưng Tự do Nguyễn Thị Thúy Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
206 Trương Việt Quang 20/8/2011 x   Kinh Trương Quang Thắng Bộ đội Hoàng Thị Lệ Thu Giáo viên Tổ 3 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
207 Nguyễn Ngọc Linh Nga 30/10/2011   x Kinh Nguyễn Ngọc Dũng Công nhân Phạm Thị Thu Hằng Công nhân Tổ 4 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
208 Vũ Gia Khánh 11/7/2011 x   Kinh Vũ Chí Công Tự do Phạm Thị Hiền Tự do Tổ 4 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
209 Bạch Quang Vũ 3/10/2011 x   Kinh Bạch Quang Huân Cán bộ Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Tổ 4 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
210 Bạch Việt Anh 18/7/2011 x   Kinh Bạch Kim Tính Kinh doanh Phạm Hồng Nhung Giáo viên Kiot Tân Hà - LKT C4 5/9/2015 31/5/2016  
211 Bùi Minh Hòa 16/11/2011 x   Kinh Bùi Ngọc Xuân Tự do Nguyễn Thị San Tự do Kiot Hải Đăng - LKT C4 5/9/2015 31/5/2016  
212 Nguyễn Quỳnh Mai 15/6/2011   x Kinh Nguyễn Anh Hoàng Lái xe Vũ T Quỳnh phương Tự do Kiot Hải Đăng - LKT C4 5/9/2015 31/5/2016  
213 Đỗ Minh Đức 16/6/2011 x   Kinh Đỗ Hữu Lương Tự do Đỗ Thị Dịu Công nhân Tổ 6 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
214 Nguyễn Đức Huy 13/3/2011 x   Kinh Nguyễn Đức Phan Tự do Nguyễn Thị Huyền Tự do Tổ 6 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
215 Đặng Minh Thành 24/10/2011 x   Kinh Đặng Ngọc Cương Công nhân Nguyễn Thị Lê Giáo viên Tổ 6 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
216 Trần Hồng Vân 2/4/2011   x Kinh Trần Ngọc Hải Công nhân Nguyễn Thị Hưng Công nhân Tổ 6 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
217 Trương Vĩnh Nghĩa 31/3/2011 x   Kinh Trương Việt Thắng Buôn bán Đỗ Thị Hằng Công nhân Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
218 Nguyễn Công Huy 29/11/2011 x   Kinh Nguyễn Công Tuyết Tự do Trần Thị Xáng Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
219 Trần Phương Linh 7/2/2011   x Kinh Trần Đăng Hùng Tự do Lương Thị Thủy Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
220 Trần Phúc Lâm 26/4/2011 x   Kinh Trần Minh Tuấn Công an Lê Hồng Hải Viên chức Tổ 8 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
221 Hoàng Yến Nhi 13/9/2011   x Kinh Hoàng Ngọc Tùng Giáo viên Trần Thu Trang Giáo viên Tổ 8 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
222 Phạm Đoan Trang 6/12/2011   x Kinh Phạm Anh Tuấn Công nhân Nguyễn Thị Hằng Y tế Tổ 9 - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
223 Phạm H Phương Linh 31/1/2011   x Kinh Phạm Ngọc Huân Tự do Nguyễn Hồng Hạnh Tự do Tổ 11B - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
224 Nguyễn Phú Thương 17/12/2011 x   Kinh Nguyễn Phúc Hưng Tự do Vũ Thị Vui Tự do Tổ 11B - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
225 Nguyễn Nhật Minh 28/1/2011 x   Kinh Nguyễn Đức Lai Công nhân Nguyễn Thanh Tuyền Y tế Tổ 13B - Lương Khánh Thiện C4 5/9/2015 31/5/2016  
226 Nguyễn Khánh Linh 29/3/2011   x Kinh Nguyễn lập Phong Tự do Nguyễn Thị Tuyền Tự do Tổ 14 - Hai Bà Trưng C4 5/9/2015 31/5/2016  
227 Lương Thu Huyền  28/4/2011   x Kinh Lương Văn Hải Tự do Phạm Thị Lan Tự do Mễ Thượng - Liêm Chính C4 5/9/2015 31/5/2016  
228 Lương Bảo Trang 15/8/2011   x Kinh Lương Văn Hậu Công nhân Trịnh Thị Trang Tự do Mễ Thượng - Liêm Chính C4 5/9/2015 31/5/2016  
229 Trương Xuân Mai 14/3/2011   x Kinh Trương Quang Hà Tự do Lương Thị Lê Tự do Tổ 1 - Quang Trung C4 5/9/2015 31/5/2016  
230 Lê Đức Anh 5/3/2012 x   Kinh Lê Văn Giáp Buôn bán Nguyễn Ngọc Lan Buôn bán Tổ 1 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
231 Phạm Ngọc Linh 28/12/2012   x Kinh Phạm Ngọc Huân Tự do Hoàng Hồng Hạnh Tự do Tổ 1 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
232 Vũ Thị Ngọc Vân 17/2/2012   x Kinh Vũ Quang Phiệt Giáo viên Thạch Kim Thanh Cán bộ Tổ 1 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
233 Phạm Ngọc Bích 25/8/2012   x Kinh Phạm Quốc Đạt Kinh doanh Vũ Thu Hương Kinh doanh Tổ 2 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
234 Phạm Quang Vinh 29/7/2012 x   Kinh Phạm Quang Hiếu Cán bộ Trương Thị Thuận Cán bộ Tổ 2 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
235 Nguyễn Thanh Lâm 22/5/2012 x   Kinh Nguyễn Trung Thành Y tế Nguyễn Hải Ân Tự do Tổ 2 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
236 Vũ Thị Minh 4/9/2012   x Kinh Vũ Văn Luật Kinh doanh Bùi Thị Nhi Kinh doanh Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
237 Vu Ng Phương Trang 29/8/2012   x Kinh Vũ Minh Hiếu Công an Nguyễn Diễm Hương Kĩ sư Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
238 Bùi Hồng Ngọc 11/5/2012   x Kinh Bùi Đức Doanh Kinh doanh Phạm Thị Hường Kinh doanh Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
239 Nguyễn Anh Thư 19/10/2012   x Kinh Nguyễn Xuân Ưng Tự do Nguyễn Thị Hiên Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
240 Trần Phương Anh 3/1/2012   x Kinh Trần Anh Tiền Tự do Đỗ Thị Tươi Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
241 Trịnh Lan Anh 24/7/2012   x Kinh Trịnh Văn Tuân Tự do Phạm Ngọc Mai Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
242 Hà Bùi Bích San 11/10/2012   x Kinh Hà Trung Hiếu Công an Bùi Hồng Phương Công an Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
243 Trần Minh Diệu 8/1/2012   x Kinh Trần Công Tới Cán bộ Nguyễn Thị Ngọc Kinh doanh Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
244 Trần Nguyên Anh 14/8/2012 x   Kinh Trần Phú Cường Cán bộ Nguyễn Thị Mai Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
245 Trần Thị Hà Linh 22/7/2012   x Kinh Trần Đình Hưng Buôn bán Nguyễn Thị Lan Buôn bán Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
246 Nguyễn Bảo Linh 24/9/2012   x Kinh Nguyễn Đình Đức Công an Nguyễn Quỳnh Trang Cán bộ Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
247 Vũ Như Quỳnh 17/3/2012   x Kinh Vũ Ngọc Anh Tự do Phạm Thị Hường Tự do Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
248 Nguyễn Bảo Long 21/10/2012 x   Kinh Nguyễn Xuân Đào Lái xe Phạm Thị Thùy Công nhân Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
249 Trần Đức Minh 28/10/2012 x   Kinh Trần Đức Nam Lái xe Đinh Huyền Sâm Buôn bán Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
250 Trần Tuệ Giang 29/9/2012 x   Kinh Trần Quang Hưng Ngân hàng Trịnh Thu Phuơng BHXH Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
251 Hoàng Nhật Minh 30/12/2012 x   Kinh Hoàng Quốc Việt Kế toán Trịnh Thị Yến Kinh doanh Tổ 5 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
252 Ngô Như Quỳnh 17/11/2012   x Kinh Ngô Thế Trung Cơ khí Nguyễn Thanh Duyên Công nhân Tổ 6 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
253 Trương Anh Vân 24/11/2012   x Kinh Trương Thế Hưng Tự do Hoàng Thị Hoa Tự do Tổ 6 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
254 Phạm Ngọc Bích 17/3/2012   x Kinh Phạm Trọng Dũng Ngân hàng Đinh Thúy Hường Giáo viên Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
255 Trần Phương Mai 2/2/2012   x Kinh Trần Đức Minh Cán bộ Đỗ Thị Hải Vân Cán bộ Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
256 Bùi Hoàng Quân 25/8/2012 x   Kinh Bùi Đình Chiến Dược sĩ Vũ Thanh Hiền Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
257 Ứng Vũ Hà Phương 19/1/2012   x Kinh Ứng Văn Hà Lái xe Vũ Thu Hà Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
258 Nguyễn Linh Nhi 17/11/2012   x Kinh Nguyễn Quang Hiến Kỹ sư Đoàn Tuyết Mai Dược sĩ Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
259 Phạm Thanh Nhàn 4/2/2012   x Kinh Nguyễn Trọng Hải Cán bộ Phạm Thị Quế Buôn bán Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
260 Nguyễn Đặng Phương Lan 19/2/2012   x Kinh Nguyễn Trọng Hải Tự do Nguyễn Thị Hoa Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A3 5/9/2015 31/5/2016  
261 Phạm Thiên Thảo 28/10/2012   x Kinh Phạm Thái Công nhân Dương Thu Hương Công nhân Tổ 1 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
262 Cao Hoàng Việt 28/4/2012 x   Kinh Cao Xuân Tùng Buôn bán Hoàng Thu Thủy Buôn bán Tổ 1 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
263 Nguyễn Minh Dũng 28/9/2012 x   Kinh Nguyễn Hữu Đạt Cán bộ Đào Thị Minh Kế toán Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
264 Lê Minh Khang 8/9/2012 x   Kinh Lê Thanh Tuân Buôn bán Nguyễn Thị Ngân Buôn bán Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
265 Nguyễn Thiên Nhật 31/8/2012 x   Kinh Nguyễn Văn Dương Công nhân Nguyễn Thị Oanh Công nhân Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
266 Nguyễn Bảo Phương 29/10/2012   x Kinh Nguyễn Ngọc Điệp Cán bộ Phạm Thu Hiền Cán bộ Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
267 Nguyễn Thị Thảo Vân 2/1/2012   x Kinh Nguyễn Văn Trung Lái xe Nguyễn Thị Đan Tự do Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
268 Nguyễn Bảo Anh 18/12/2012   x Kinh Nguyễn Văn Hòa Kinh doanh Nguyễn Thị Hòa Kinh doanh Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
269 Nguyễn Minh Anh 18/12/2012   x Kinh Nguyễn Văn Hòa Kinh doanh Nguyễn Thị Hòa Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
270 Mai Trường Hải 10/12/2012 x   Kinh Mai Văn Nam Công nhân Nguyễn Thùy Vân Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
271 Phạm Duy Long 12/5/2012 x   Kinh Phạm Văn Thắng Lái xe Lạo Thị Thim Nội trợ  Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
272 Nguyễn Nam Phong 5/12/2012 x   Kinh Ngyuyễn Văn Sỹ Tự do Phạm Thị Nguyệt Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
273 Trương Hữu Phúc 23/4/2012 x   Kinh Trương Hữu Đức Công nhân Nguyễn Thị Tiệp Công nhân Tổ 3 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
274 Lê Thành Đạt 6/4/2012 x   Kinh Lê Thành Đô Thợ điện Trịnh Thị Thụy Buôn bán Tổ 4 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
275 Hoàng Thanh Hương 16/8/2012   x Kinh Hoàng Nam Hà Buôn bán Trần Tú Quỳnh Buôn bán Tổ 4 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
276 Trịnh Phong Vượng 13/10/2012 x   Kinh Trịnh Đức Vương Tự do Phạm Thu Trang Tự do Tổ 4 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
277 Đỗ Trúc Linh 14/12/2012   x Kinh Đỗ Quang Bắc Kinh doanh Phạm Thị Huyền Kế toán Tổ 5 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
278 Nguyễn Đức Bảo Long 12/5/2012 x   Kinh Nguyễn Đức Tâm Tự do Nguyễn Ngọc Lan Tự do Tổ 5 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
279 Trần Phương Thanh 16/11/2012   x Kinh Trần Văn Khương Công nhân Trần Thị Nga Tự do Tổ 5 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
280 Nguyễn Trung Tín 23/11/2012 x   Kinh Nguyễn Kiên trung Công an Phạm Thanh Huyền Giáo viên Tổ 5 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
281 Hà Tài Đức  25/10/2012 x   Kinh Hà Văn Tuyến Tự do Đào Bích Ngọc Tự do Tổ 5 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
282 Trần Hữu Kiên 10/12/2012 x   Kinh Trần Hữu Dũng Công nhân Trần Châu Giang Công nhân Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
283 Lê Duy Long 22/7/2012 x   Kinh Lê Xuân Nga Kỹ sư Nguyễn Thị Hoa Cán bộ Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
284 Nguyễn Huy Thành 11/3/2012 x   Kinh Nguyễn Hữu Huy Tự do Lê Thanh Vân Tự do Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
285 Lại Ngọc Đăng 6/1/2012 x   Kinh Lại Văn Lâm Tự do Trịnh Thị Phượng Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
286 Phạm Gia Kiên 24/7/2012 x   Kinh Phạm Văn Quyết Công nhân DĐặng Thị Canh Buôn bán Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
287 Nguyễn Hà Linh 24/10/2012   x Kinh Nguyễn Thành Khang Chuyên viên Lê Thân Thương Giáo viên Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
288 Bùi Nguyệt Minh 6/9/2012   x Kinh Bùi Thanh Bình Công nhân Lê Thị Thu Hiền Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
289 Đăng Bảo Châu 3/11/2012   x Kinh Đặng Võ Cường Tự do Nguyễn Thị Hiền Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
290 Bùi Phạm Ngọc Diệp 13/3/2012   x Kinh Bùi Hải Chung Lái xe Phạm Hải Yến Công nhân Tổ 8 - Lương Khánh Thiện B3 5/9/2015 31/5/2016  
291 Vũ Bảo Hân 30/10/2012   x Kinh Vũ Tiến Dũng Cơ khí Trần Hương Giang Nội trợ  Tổ 6 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
292 Nguyễn Hoàng B Châu 29/3/2012 x   Kinh Nguyễn Toàn Thắng Cán bộ Hoàng Thị Huyền Nhân viên Mễ Thượng - Liêm Chính C3 5/9/2015 31/5/2016  
293 Đinh Ng Tường Vân 23/8/2012   x Kinh Đinh Huy Hùng Kế toán Nguyễn Lệ Thủy Giáo viên Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
294 Lại Thiên Bảo 12/1/2012 x   Kinh Lại Văn Sanh Công an Ngô Thị Hăngi Cán bộ Tổ 13 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
295 Bạch Khánh Ly 7/4/2012   x Kinh Bạch Văn Triều Công nhân Trần Thị Xinh Công nhân Tổ 11 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
296 Nguyễn Quốc Cường 19/4/2012 x   Kinh Nguyễn Văn Tuyến Kế toán Nguyễn Thị Mơ Kế toán Thôn 2 - Phù Vân C3 5/9/2015 31/5/2016  
297 Lương Hà Phương 18/4/2012   x Kinh Lương Phong Vũ Bưu điện Nguyễn Thu Hà Bưu điện Mễ Thượng - Liêm Chính C3 5/9/2015 31/5/2016  
298 Trần Minh Dũng 25/3/2012 x   Kinh Phạm Xuân Đại Cán bộ Trần Phương Linh Cán bộ Tổ 5 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
299 Đinh Thị Linh Anh 2/3/2012   x Kinh Đinh Văn Quân Cán bộ Lê Kiên Hương Nội trợ Tổ 1 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
300 Nguyễn Bảo Ngọc 12/7/2012   x Kinh Nguyễn Văn Ninh Lái xe Đinh Ánh Tuyết Nhân viên Tổ 6 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
301 Lê Anh Dũng 16/1/2012 x   Kinh Lê Thành Trung Tiếp thị Hoàng Thị Thiện Tiếp thị Tổ 9 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
302 Nguyễn Trần Gia Linh 17/10/2012   x Kinh Nguyễn Văn Hạnh Công nhân Trần Thị Thu Công nhân Kim Bình C3 5/9/2015 31/5/2016  
303 Phạm Thiên Hương 10/11/2012   x Kinh Phạm Bá Diện Công nhân Phạm Thị Hường Công nhân Thôn 5 - Phù Vân C3 5/9/2015 31/5/2016  
304 Ngô Hà Trang 10/11/2012   x Kinh Ngô Văn Mạnh Lái xe Đỗ Ngọc Bạch Công nhân Đình Tràng - Lam Hạ C3 5/9/2015 31/5/2016  
305 Nguyễn Lê Tuệ Như 8/7/2012   x Kinh Nguyễn Văn Tư Kỹ sư Lê Hải Yến Nhân viên Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
306 Vũ Gia Hân 3/10/2012   x Kinh Vũ Xuân Bắc Xây dựng Nguyễn Thu Quyên Cán bộ Tổ 1 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
307 Hoàng Bảo Ngọc 2/4/2012   x Kinh Hoàng Minh Phương Tự do Hà Hải Nương Tự do Tổ 6 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
308 Ngô Nhật Minh 26/11/2012 x   Kinh Ngô Xuân Đại Tự do Đỗ Thanh Huệ Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
309 Phạm Đức Chính 10/2/2012 x   Kinh Phan Văn Chiến Kế toán Nguyễn Thị Hoa Kế toán Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
310 Trần Phạm Hà My 20/3/2012   x Kinh     Trần Thị Hiền Tự do Tổ 5 - Quang Trung C3 5/9/2015 31/5/2016  
311 Phạm Lê Phương Nhi 2/6/2012   x Kinh Phạm Văn Nghiệp Giáo viên Lê Thị Phương Giáo viên Tổ 7 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
312 Lê Hoàng Dũng 3/5/2012 x   Kinh Lê Thành Trung Tiếp thị Hoàng Thị Thiện Tiếp thị Tổ 9 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
313 Nguyễn Phương Trang 25/11/2012   x Kinh Nguyễn Thành Công Công an Đinh Thị Vân Nội trợ  Tổ 9 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
314 Trương Minh Giang 12/8/2012   x Kinh Trương Minh Hiếu Kỹ sư Phạm Thu Trang Kế toán Tổ 4 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
315 Nguyễn Ngọc Linh Nhi 11/5/2012   x Kinh Nguyễn Thanh Liêm Cty dược Trần Thị Minh Cty dược Kim Bảng C3 5/9/2015 31/5/2016  
316 Đào Đức Minh 1/10/2012 x   Kinh Đào Việt Xuân Cán bộ Bùi Lệ Quyên Cán bộ Thanh Liêm C3 5/9/2015 31/5/2016  
317 Bùi Xuân Nguyên 7/1/2012 x   Kinh Bùi Văn Tuân Tự do Văn Thị Huyền Tự do Tổ 1 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
318 Hoàng Xuân Long 7/10/2012 x   Kinh Hoàng Xuân Quý Tự do Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Tổ 9 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
319 Trương Hoàng T Minh 7/10/2012 x   Kinh Trương Việt Trường Lái xe Hoàng Thị Hạnh Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện C3 5/9/2015 31/5/2016  
320 Nguyễn Quang Dũng 11/12/2012 x   Kinh Nguyễn Q Thành Dược sĩ Nguyễn Hải Lý Dược sĩ Liêm Chính C3 5/9/2015 31/5/2016  
321 Chu Thị Vân Anh 14/6/2012   x Kinh     Nguyễn Thị Hà Tự do Tổ 2 - Quang Trung C3 5/9/2015 31/5/2016  
322 Nguyễn Hải Phong 26/10/2012 x   Kinh Nguyễn Phong Phú  Cán bộ Phạm Thị Hồng Cán bộ Tập thể Bưu điện C3 5/9/2015 31/5/2016  
323 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/3/2012 x   Kinh Nguyễn Văn Thành Nhân viên Đinh Thị Thương Cán bộ Kim Bình C3 5/9/2015 31/5/2016  
324 Nguyễn Hưng Phúc 23/3/2013 x   Kinh Nguyễn Hữu Tĩnh Buôn bán Nguyễn Thị Hiền Buôn bán Tổ 1 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
325 Đỗ Thị Minh Huệ 29/9/2013   x Kinh Đỗ Hữu Hậu Tự do Nguyễn Thúy Liên Công nhân Tổ 1 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
326 Nguyễn Thị Khánh Linh 10/1/2013   x Kinh Nguyễn Hùng Cường Lái xe Nguyễn Thanh Hải Tự do Tổ 3 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
327 Trương Ng Bảo Linh 23/7/2013   x Kinh Trương Việt Hùng Kỹ sư Nguyễn Thu Hiền Nhân viên Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
328 Ngô Nhật Nam 8/5/2013 x   Kinh Ngô Việt Hùng Tự do Nguyễn Hương Quế Tự do Tổ 5 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
329 Đinh Hà My 23/2/2013   x Kinh Đinh Văn Khôi Tự do Ngô Thị Thu Tự do Tổ 5 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
330 Phạm Minh Hiếu 14/6/2013 x   Kinh Phạm Văn Thuận Công nhân Vũ Ngọc Dung Công nhân Tổ 5 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
331 Nguyễn Tiến Dũng 24/10/2013 x   Kinh Nguyễn Trần Việt Kỹ sư Trần Thu Trang Công nhân Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
332 Trần Hải Yến 27/1/2013   x Kinh Trần Minh Hoạt Tự do Nguyễn Thị Hương Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
333 Chu Minh Đức 22/7/2013     Kinh Chu Đào Hải Tự do Nguyễn Thị Huyền Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
334 Trịnh Thanh Phong 11/8/2013 x   Kinh Trịnh Cao Dũng Cán bộ Phạm Thị Ngát Công nhân Tổ 9 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
335 Lữ Khôi Nguyên 5/8/2013 x   Kinh Lưữ Tuấn Minh Kỹ sư Nguyễn Hồng May Kinh doanh Tổ 6 - Minh Khai A2 5/9/2015 31/5/2016  
336 Nguyễn Đức Minh 15/10/2013 x   Kinh Nguyễn Đức Đạt Công nhân Mai Thị Thúy Công nhân Tổ 17 - Minh Khai A2 5/9/2015 31/5/2016  
337 Nguyễn Châu Anh 21/1/2013   x Kinh Nguyễn Thành Lập Tự do Đặng Lệ Hường Tự do 79 - Biên Hòa A2 5/9/2015 31/5/2016  
338 Nguyễn Tuấn Phong 11/7/2013 x   Kinh Nguyễn Hồng Quân Tự do Nguyễn Thúy Nương Tự do Minh Khai A2 5/9/2015 31/5/2016  
339 Bùi Thảo Vân 1/12/2013   x Kinh Bùi Mạnh Tường Công nhân Nguyễn Thúy An Tự do Tổ 7 - Quang Trung A2 5/9/2015 31/5/2016  
340 Ngô Dương Nguyên 25/2/2013 x   Kinh Ngô Xuân Quang Công nhân Bùi Phương Thúy Công nhân Phù Vân A2 5/9/2015 31/5/2016  
341 Ngô Quang Ngọc 14/3/2013 x   Kinh Ngô Xuân Hưng Bưu điện Nguyễn Hồng Điệp Giáo viên Mậu Chử - Thanh Hà A2 5/9/2015 31/5/2016  
342 Nguyễn Tiến Dũng 24/10/2013 x   Kinh Nguyễn Trần Việt Kỹ sư Trần Thu Trang Công nhân Tổ 7 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
343 Đoàn Bảo Trang 19/11/2013   x Kinh Đoàn Hồng Giang Lái xe Vũ Kim Dung Nấu ăn Tổ 11 - Hai Bà Trưng A2 5/9/2015 31/5/2016  
344 Trần Gia Hân 30/8/2013   x Kinh Trần Văn Tám Tự do Nguyễn Hải Lý Tự do Nam Trực - Nam Định A2 5/9/2015 31/5/2016  
345 Đặng Lan Trinh 10/11/2013   x Kinh Đặng Minh Tâm Công an Nguyễn Bích Ngọc Kinh doanh Tổ 4 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
346 Nguyễn Lương Gia Linh 19/6/2013   x Kinh Nguyễn Tô Hoàng Tự do Lương Thanh Nga Tự do Tổ 8 - Lương Khánh Thiện A2 5/9/2015 31/5/2016  
347 Đinh Yến Nhi 2/8/2013   x Kinh Đinh Văn Tiến Tự do Bùi Dung Yến Giáo viên Tổ 1 - Lương Khánh Thiện B2   5/9/2015 31/5/2016  
348 Đinh Hà My 2/8/2013   x Kinh Đinh Văn Tiến Tự do Bùi Dung Yến Giáo viên Tổ 1 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
349 Lương Ngọc Hân 18/10/2013   x Kinh Lương Đình Hải Giáo viên Nguyễn Thùy Linh Giáo viên Tổ 1 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
350 Phạm Đức Lộc 20/9/2013 x   Kinh Phạm Ngọc long Tự do Trần Thị Loan Tự do Tổ 1 - Lương Khánh Thiện B2   5/9/2015 31/5/2016  
351 Đỗ Chí Tôn 10/8/2013 x   Kinh Đỗ Đức Sơn Điện lực Nguyễn Kim Chung Công an Tổ 1 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
352 Vũ Minh Khang 20/8/2013 x   Kinh Vũ Minh Quyết Tự do Phạm Ngọc Thư Tự do Tổ 1 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
353 Nguyễn Như Ý 1/1/2013   x Kinh Nguyễn Văn Quyết Tự do Phạm Thị Nguyệt Tự do Tổ 4 - Lương Khánh Thiện B2   5/9/2015 31/5/2016  
354 Nguyễn Hoàng Bách 3/4/2013 x   Kinh Nguyễn Thế Anh Tự do Nguyễn Thị Hồng Tự do Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
355 Nguyễn Thế Vinh 16/10/2013 x   Kinh Nguyễn Đình Luân Lái xe Đỗ Thị Lý Tự do Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
356 Trần Quang Minh 13/1/2013 x   Kinh Trần Tiến Thành Tự do Lương Thanh Lan Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B2   5/9/2015 31/5/2016  
357 Nguyễn Gia Khánh 30/3/2013 x   Kinh Nguyễn Ngọc Sơn Tự do Lê Thị Trà My Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
358 Trần Cẩm Anh 3/2/2013   x Kinh Trần Xuân Phong Cán bộ Trần Phương Thảo Giáo viên Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
359 Nguyễn Thị Hà Uyên 7/3/2013   x Kinh Nguyễn Văn Chiến Tự do Nguyễn Trà Giang Tự do Tổ 7 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
360 Đỗ Sơn Tùng 11/9/2013 x   Kinh Đỗ Văn Vượng Cán bộ Trần Thị Hiếu Giáo viên Tổ 8 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
361 Vũ Mạnh Duy 13/3/2013 x   Kinh Vũ Văn Ba Cán bộ Nguyễn Phương Linh Kế toán Tổ 8 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
362 Lý Trần Trung Kiên 12/11/2013 x   Kinh Lý Thắng Lợi Công nhân Tần Hương Giang Giáo viên Tổ 8 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
363 Nguyễn Trần Đức Duy 8/5/2013 x   Kinh Nguyễn Hoàng Hải Tự do Nguyễn Vân Giang Giáo viên Tổ 14 - Trần Hưng Đạo B2 5/9/2015 31/5/2016  
364 Lê Anh Thư 11/6/2013   x Kinh Lê Anh Tuấn Cán bộ Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên TT Ba Sao - Kim Bảng B2 5/9/2015 31/5/2016  
365 Mai Gia Huy 25/4/2013 x   Kinh Mai Văn Tỵ Tự do Đỗ Hồng Gấm Tự do Tổ 5 - Quang Trung B2 5/9/2015 31/5/2016  
366 Trần Ngọc Thư 30/1/2013   x Kinh Trần Hồng Quân Cán bộ Ôn Thị Phương Tự do Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
367 Nguyễn Minh Khôi 27/4/2013 x   Kinh Nguyễn Đức Hải Viễn thông Phạm Hồng Phương Viễn thông Tổ 6 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
368 Đoàn Lê Bảo An 22/5/2013 x   Kinh Đoàn Thế Dũng Tự do Lê Minh Thúy Cán bộ Tổ 5 - Lương Khánh Thiện B2   5/9/2015 31/5/2016  
369 Vũ Thanh Dương 31/10/2013   x Kinh Vũ Đức Tùng Tự do Phạm Thị Loan Công nhân Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
370 Lê Hương Giang 2/8/2013   x Kinh Lê Đình Chính Tự do Phạm Thị Phước Tự do Liêm Tiết - Phủ Lý B2 5/9/2015 31/5/2016  
371 Nguyễn Hoàng Phong 18/10/2013 x   Kinh Nguyễn Đức Sỹ Tự do Nguyễn Thùy Dung Tự do Tổ 2 - Lương Khánh Thiện B2   5/9/2015 31/5/2016  
372 Bùi Quang Hiếu 19/9/2013 x   Kinh Bùi Tiến Hoạch Kinh doanh Nguyễn Hồng Vân Cán bộ Lê Hồng Phong B2 5/9/2015 31/5/2016  
373 Bùi Ngọc Anh 14/3/2013   x Kinh Bùi Quốc Toàn Lái xe Trần Thị Hiếu Công nhân Tổ 4 - Lương Khánh Thiện B2 5/9/2015 31/5/2016  
Tổng số học sinh toàn trường: 179 nữ/373 cháu Phủ Lý, Ngày 10 tháng 9 năm 2015
Trong đó:  - Trẻ 5 tuổi: 60 nữ/126 cháu Hiệu trưởng
                 - Trẻ 4 tuổi: 43 nữ/103 cháu Lương Thị Bình
                 - Trẻ 3 tuổi: 52 nữ/94 cháu
                 - Trẻ nhà trẻ: 24 nữ/50 cháu
                 - Trẻ trong tuyến: 299/373 cháu 
                 - Trẻ ngoại tuyến: 74/373 cháu
Tải tệp đính kèm
Tin cùng chuyên mục