• Lãnh đạo nhà trường nhà trường có 3 đồng chí
  • Địa chỉ: Trường MN Lương Khánh Thiện
  • Email: mnluongkhanhthien@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 02263851934
TT Thông tin
1
Họ tên: Đào Thị Tám
Vị trí: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
Email: mnluongkhanhthien@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0912806335
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thục
Vị trí: Hiệu phó CT công đoàn
Email: nguyenthithuc.mnlc@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0919468688
3
Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Thúy
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: dieuthuy0803@gmail.com
Điện thoại: 984816114