cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 - Kỳ II(THCS THANH LƯU)

28 - 04-2018

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 35 - Kỳ II

Từ ngày 30/04/2018 đến ngày 01/05/2018

Giáo viên trực: đ/c Phạm Thị Kim Anh  Lớp trực tuần: 6A

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(30/4/2018)

Nghỉ lễ 30/4

Thứ 3
(01/5/2018)

Nghỉ lễ 1/5

Thứ 4
(02/5/2018)

 - Kiểm tra GDTX(từ 02-04/5/2018) Văn-Toán 60’

 - Lên lớp theo TKB

 - 13 giờ 30’: Dạy thêm K6,7,8,9.

 - 13 giờ 30’: Họp hiệu trưởng tại THCS Thanh Nghị(đ/c Xuyến)

Thứ 5
(03/5/2018)

 - Kiểm tra nói tiếng Anh khối 7,9 theo đề của Sở (đ/c Hoan, Hương)

 - Lên lớp theo TKB.

  - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 6
(04/5/2018)

- Kiểm tra nói tiếng Anh khối 7,9 theo đề của Sở (đ/c Hoan, Hương)

 - Lên lớp theo TKB.

 - 13 giờ 30’: Dạy thêm K6,7,8,9.

 - 15 giờ 45’: Họp hội đồng

Thứ 7
(05/5/2018)

 - Lên lớp theo TKB

 - Giao ban tuần, ký giáo án

 - 13 giờ 30’: Dạy thêm K6,7,8,9.

Chủ Nhật
(06/5/2018)

 - 8 giờ 30’: Nhận đề tại phòng Giáo dục(đ/c Xuyến)

 
 

Thanh Lưu, Ngày 28 tháng 04 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

 

NGUYỄN THANH NINH

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm