cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31 - Kỳ II

31 - 03-2017

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 31   - Kỳ II

Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/04/2017

Giáo viên trực:  Đ/c Kim Anh   Lớp trực tuần: 9B

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(03/04/2017)

  - Chào cờ

  - Lên lớp theo TKB

  - 7h30: Đ/c Nhung họp TPT tại Liêm Thuận

  - 13h30: Dạy thêm K6,7,8,9

  - 16h00: Họp Chi bộ

Thứ 3
(04/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 4
(05/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - 7h30: Đ/c Xuyến: Họp Hiệu trưởng tại Thanh Hương

  -  13h30: Dạy nghề khối 8

Thứ 5
(06/04/2017)

  Giỗ tổ Hùng Vương (10/03/ Âm lịch). CB, GV và HS nghỉ

Thứ 6
(07/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 7
(04/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban tuần, ký giáo án

  - Bồi dưỡng HSG K6,7,8,9

 

 

Thanh Lưu, Ngày 03 tháng  04 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

Nguyễn Thanh Ninh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm