cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29 - Kỳ II(THCS THANH LƯU)

17 - 03-2018

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 29 - Kỳ II

Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018

Giáo viên trực: đ/c  Nguyễn Thị Hảo  Lớp trực tuần: 7A

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(19/03/2018)

- Chào cờ
- Lên lớp theo TKB
- Gửi BC kết quả khảo sát về PGD

- Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 3
(20/03/2018)

- Lên lớp theo TKB
- Đ/c Xuyến + Kim Anh duyệt SKKN tại PGD

- Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 4
(21/032018)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 5
(22/03/2018)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 6
(23/03/2018)

- Lên lớp theo TKB

- Bồi dưỡng HSG K6,7,8
- 13h30: SHCM Văn, Toán khối 9 tại Liêm Sơn (Đ/c Tuấn, TT+ GV dạy văn 9, toán 9)

Thứ 7
(24/03/2018)

- Lên lớp theo TKB
- Giao ban tuần, ký giáo án

- Dạy thêm K6,7,8,9

Thanh Lưu, Ngày 17 tháng 03 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

Nguyễn Thanh Ninh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm