cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 7 - Kỳ I

30 - 09-2017

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 7 - Kỳ I

Từ ngày 01/10 đến ngày 30/09

Giáo viên trực: Đ/c Phạm Thị Kim Anh   Lớp trực tuần: 6A

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(01/10/2017)

- Chào cờ
- Lên lớp theo TKB
- Nộp DSGV hợp đồng (Đ/c Hải)

- Dạy thêm theo lịch

Thứ 3
(02/10/2017)

- Lên lớp theo TKB
- nộp triển khai công tác tháng 10 (đ/c Dũng, Hạnh)

- Dạy thêm theo lịch

Thứ 4
(03/10/2017)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm theo lịch

Thứ 5
(04/10/2017)

- Lên lớp theo TKB
- Đ/c Tuấn duyệt Emis tại PGD

- Dạy thêm theo lịch

Thứ 6
(05/10/2017)

- Lên lớp theo TKB

- Họp hội đồng; Họp Chi bộ
- Duyệt các loại KH (HT, HP, TT, TP, CTCĐ, TPT, BTĐ)

Thứ 7
(06/10/2017)

- Lên lớp theo TKB
Giao ban tuần, ký giáo án

- Bồi dưỡng HSG K9 (Văn , Toán, Anh)

Thanh Lưu, Ngày 30 tháng 09 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

Nguyễn Thanh Ninh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm