cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 - Kỳ II(THCS Thanh Lưu)

05 - 05-2018

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 36 - Kỳ II

Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018

Giáo viên trực: đ/c Nguyễn Văn Bắc  Lớp trực tuần: 9A

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(07/5/2018)

 - 7 giờ: Kiểm tra học kỳ II

 + Ngữ Văn 6, Ngữ Văn 7(90’)

 + KHXH 6, KHXH 7(90’)

Nộp danh sách GVCN giỏi về Phòng Giáo dục(đ/c Hồng)

 - 13 giờ 15’: Kiểm tra học kỳ II

 + Ngữ Văn 8, Ngữ Văn 79(90’)

 + Hóa 9(45’)

 + KHTN 8(90’)

Thứ 3
(08/5/2018)

 - 7 giờ: Kiểm tra học kỳ II

 + Toán 6, Toán 7(90’)

 + Tiếng Anh 6, 7 (60’)

 - 13 giờ 15’: Kiểm tra học kỳ II

 + Toán 8, Toán 9(90’)

 + Tiếng Anh 8, 9 (60’)

Thứ 4
(09/5/2018)

 - 7 giờ 30’: Học biểu điểm, đổi bài tại THCS Thanh Phong (đ/c Tuấn, Lan, Ninh, Hoan, Hương)

 - Tổ phách làm việc(đ/c K.Anh+tổ Văn phòng)

 - Giáo viên chấm bài

Thứ 5
(10/5/2018)

- Giáo viên chấm bài

- Giáo viên chấm bài

Thứ 6
(11/5/2018)

 - Kiểm tra các môn trường ra đề.

 - Kiểm tra các môn trường ra đề.

 - 15 giờ 30’: Trả bài, nhận kết quả chấm tại THCS Thanh Phong(đ/c Tuấn).

 - đ/c Hằng bốc thăm thi GVCN giỏi.

Thứ 7
(12/5/2018)

 - Báo cáo kết quả theo mẫu về Phòng Giáo dục cho đ/c Cường (đ/c Tuấn, Liên)

 - Học bù thời khóa biểu thứ Ba (13/3/2018)

- Học bù thời khóa biểu thứ Tư (14/3/2018)

Chủ Nhật

(13/5/2018)

 - 7 giờ 30’: Họp PHHS khối 9.

 
 

Thanh Lưu, Ngày 05 tháng 05 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

thcsthanhluu

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm