cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường Tiểu học Nhân Chính)/Công nghệ thông tin/

Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016

26 - 04-2016

 

Thực hiện Công văn số 1531/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 30/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”;

Thực hiện kế hoạch số 43/KH- GDĐT-CNTT ngày 16/10/2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của Phòng GDĐT Lý Nhân năm học 2015- 2016 trường TH Nhân Chính đã triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016” tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

          1. Mục đích cuộc thi:

- Cuộc thi nhằm khuyến khích các giáo viên trong các trường phổ thông vận dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, dạy học; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự phát triển nghề nghiệp;

- Tạo cơ hội để giáo viên công bố sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin của bản thân.

2. Nội dung dự thi:

Những sáng tạo của giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,  giáo dục học sinh phổ thông và phát triển nghề nghiệp, cụ thể:

a. Những sáng tạo được thể hiện trong hoạt động nghề nghiệp hàng ngày như: dạy học, giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội; làm việc với cha mẹ học sinh, cộng đồng, …

b. Những sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển nghề nghiệp của bản thân và đồng nghiệp như: mạng lưới phát triển nghề nghiệp, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, …

3. Đối tượng tham gia:

Giáo viên trường TH Nhân Chính

4. Hồ sơ và sản phẩm dự thi:

a. Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi theo mẫu được hướng dẫn trên mạng;

- Phiếu thuyết trình sản phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt (bao gồm: mục đích, phương pháp/phương tiện nghiên cứu, thời gian nghiên cứu/áp dụng thử nghiệm, nội dung tóm tắt, kết quả áp dụng), viết không quá 10 trang giấy A4;

- Video trình bày về sản phẩm dự thi không quá 10 phút;

- Bản scan xác nhận của thủ trưởng đơn vị về thông tin và sản phẩm của giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi.

b. Các sản phẩm dự thi chưa tham dự bất kì Hội thi liên quan và chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào (các sản phẩm dự thi sai quy định sẽ bị loại và tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm).

c. Mỗi sản phẩm dự thi chỉ được 01 người đứng tên tác giả.

d. Mỗi giáo viên chỉ được nộp sản phẩm duy nhất để dự thi.

Các tổ chuyên môn đã tích cực, nghiên cứu tham gia cuộc thi.

Sau đây là một số hình ảnh:

thnhanchinh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm