cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13 - Kỳ I(THCS Thanh Lưu)

13 - 11-2017

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 13 - Kỳ I

Từ ngày  13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

Giáo viên trực: Đ/c Nguyễn Thị Hảo    Lớp trực tuần: 7A

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(03/11/2017)

- 7h30: Khai mạc hội thi GVG cấp huyện
- 8h30: Dạy tiết 1

- Thi GVG: 13h15: Dạy tiết 1

Thứ 3
(04/11/2017)

- 7h30: Khai mạc hội thi GVG cấp huyện
- 8h30: Dạy tiết 1

- Thi GVG: 13h30: Dạy tiết 1

Thứ 4
(05/11/2017)

- 8h00: Thị bóng đá nam cấp cụm tại Thanh Lưu (Đ/c Hiển, Bắc); báo CB y tế xã

- Dạy bù TKB thứ 2 (13/11/2017)

Thứ 5
(06/11/2017)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy bù TKB thứ 3 (14/11/2017)

Thứ 6
(07/11/2017)

- Lên lớp theo TKB

- 14h00: Liên đội tổ chức hội vui học tập

Thứ 7
(08/11/2017)

- Lên lớp theo TKB
- Giao ban tuần, ký giáo án

- Dạy thêm

Thanh Lưu, Ngày 12  tháng 11 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

thcsthanhluu

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm