cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26 - Kỳ II- THCS Thanh Lưu

04 - 03-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26 - Kỳ II- THCS Thanh Lưu

Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 11/03/2017

Giáo viên trực:  Đ/c Phạm Thị Thanh Tân     Lớp trực tuần: 7B

 

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(06/03/2017)

 - Chào cờ

 - Lên lớp theo TKB

 - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 3
(07/03/2017)

 - Lên lớp theo TKB

 - Thi Violympic cấp Huyện tại Thanh Lưu (11h00 đến 12h00: Khối 7)

 - Thi Violympic cấp Huyện tại Thanh Lưu

 - Dạy thêm K6,7,8,9

 + 15h00 đến 16h00: Khối 9
 + 16h30 đến 17h30: Khối 8

Thứ 4
(08/03/2017)

 - Lên lớp theo TKB

 - Thi Violympic cấp Tỉnh tại Thanh Hương môn Vật Lý 9(9h30 đến 10h30)

 - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 5
(09/03/2017)

 - Lên lớp theo TKB

 - 8h30: Hiệu trưởng nhận đề tại PGD (Đ/c Xuyến)

 - Dạy thêm K6,7,8,9

 - Thi Violympic Toán Tiếng anh K8 (13h30 đến 14h30 tại Thanh Hương)

Thứ 6
(10/03/2017)

 - Kiểm tra 24 tuần:
 + Ngữ văn K6,7,8,9 (90 phút)
 + Tiếng anh K6,7,8,9 (45 phút)

(CB, GV, CNV)

 - GV chấm bài kiểm tra

 - Dạy nghề khối 8

Thứ 7
(11/03/2017)

 - Kiểm tra 24 tuần:
 + Toán  K6,7,8,9 (90 phút)
 + KHXH khối 6,8; KHTN khối 7; Vật lý khối 9 (45 phút)

(CB, GV, CNV)

 - Bồi dưỡng HSG khối 6,7,8

 

Thanh Lưu, Ngày 04  tháng  03 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

NGUYỄN THANH NINH

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm