cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH TUẦN 34-THCS THANH LƯU

24 - 04-2017

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 34   - Kỳ II

Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/04/2017

Giáo viên trực:  Đ/c Nhung    Lớp trực tuần: 7A

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(24/04/2017)

  - Chào cờ

  - Đ/c Bắc chấm HSG tại ĐCT

  - Lên lớp theo TKB

  - Gửi BC tháng, SS (Đ/c Hồng)

  - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 3
(25/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 4
(26/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 5
(27/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 6
(28/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 7
(29/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban tuần, kỳ giáo án

  - Dạy thêm K6,7,8,9

 

Thanh Lưu, Ngày 22 tháng  04 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 (Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

NGUYỄN THANH NINH

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm