cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH TUẦN 23 NĂM HỌC 2016-2017 - TRƯỜNG THCS THANH LƯU

14 - 02-2017

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 23 - Kỳ II

Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017

Giáo viên trực:  Đ/c Nguyễn Tuấn Anh   Lớp trực tuần: 8A

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

(13/02/2017)

 - Chào cờ

 - Lên lớp theo TKB

 - 13h30: Dạy nghề khối 8

 

Thứ 3 (14/02/2017)

 - Lên lớp theo TKB

 - 8h00: Đ/c Xuyến, Nhung dự Hội thảo GD kỹ năng sổng tại Trường chính trị Tỉnh Hà Nam

 

 - 13h30: Dạy thêm K6,7,8,9

 - Lao động theo lịch

Thứ 4
 (15/02/2017)

- Lên lớp theo TKB

- Thi Violympic qua mạng Vật lý tại Thanh Lưu (8h00 đến 9h00: Lớp 6,8; 9h30 đến 10h30: Lớp 7,9) Đ/c Tuấn, Ninh chuẩn bị 2 phòng máy

 

 - 13h30: Dạy nghề khối 8

Thứ 5
 (16/02/2017)

- Lên lớp theo TKB

 - Thi Toán Tiếng Anh qua mạng  tại Thanh Lưu (13h30 đến 14h30: Lớp 6,8; 15h00 đến 16h00: Lớp 7,9)

 - 13h30: Dạy thêm khối 6,7,8,9

 - Lao động theo lịch

Thứ 6
 (17/02/2017)

- Lên lớp theo TKB

 

 - Thi Toán Tiếng Việt qua mạng  tại Thanh Lưu (13h30 đến 14h30: Lớp 6,8; 15h00 đến 16h00: Lớp 7,9)

- 13h30: Dạy thêm khối 6,7,8,9

- Lao động theo lịch

Thứ 7 (18/02/2017)

- Lên lớp theo TKB

- Giao ban, ký giáo án

  - BD HSG khối 6,7,8

Thanh Lưu, Ngày  11 tháng  02 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

Nguyễn Thanh Ninh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm