cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15 - Kỳ I(THCS Thanh Lưu)

28 - 11-2017

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 14 - Kỳ I

Từ ngày  27/11/2017  đến ngày 02/12/2017

Giáo viên trực: Đ/c Nguyễn Thị Hảo   Lớp trực tuần: 7B

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(27/11/2017)

 - Chào cờ
 - Lên lớp theo TKB

 - Dạy thêm

Thứ 3
(28/11/2017)

 - Lên lớp theo TKB

 - Dạy thêm

Thứ 4
(29/11/2017)

 - Thi KHKT tại Thanh Hương (Tuấn, Dung, Ngọc)
 - Lên lớp theo TKB

 - Dạy thêm

Thứ 5
(30/11/2017)

 - Thi KHKT tại Thanh Hương (Tuấn, Dung, Ngọc)
 - Lên lớp theo TKB

 - Dạy thêm

Thứ 6
(01/12/2017)

 - Lên lớp theo TKB 
 - 7h00 Đ/c Tuấn Anh dự hội nghị tại Phủ Lý

 - Dạy thêm
 - 14h00: Họp Hiệu trưởng tại PGD (Đ/c Xuyến)

Thứ 7
(02/12/2017)

 - Lên lớp theo TKB
 - Giao ban tuần, ký giáo án

 - Dạy thêm

Thanh Lưu, Ngày 25 tháng 11 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

thcsthanhluu

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm