cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH TUẦN 13 HỌC KỲ I -TRƯỜNG THCS THANH LƯU

15 - 11-2016

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 13 - Kỳ I

Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016

Giáo viên trực:  Đ/c Trần Thị Thu Hương      Lớp trực tuần: 7B

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(14/11/2016)

- Chào cờ

- Lên lớp theo TKB

- Đón đoàn khảo sát thực hiện mô hình THM của Sở GD&ĐT

- Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 3
(15/11/2016)

- Lên lớp theo TKB

- Nộp DS HSG Khối 9

- Danh sách GVG cấp Huyện

- 13h30: SHCM Tiếng anh theo nghiên cứu bài học cụm Liêm Túc tại ĐCT (ĐCT dạy Unit5 lesson 3 Tiếng anh lớp 8) Đ/c Hoan, Hương

- 13h30: Đ/c Kim Anh nhận BK tại Sở GD&ĐT

- Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 4
(16/11/2016)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy BDHSG khối 9 (Văn, Toán và môn khác)

- Dạy nghề khối 8

Thứ 5
(17/11/2016)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 6
(18/11/2016)

- Lên lớp theo TKB

- Thi văn nghệ chào mừng ngày NGVN 20/11 (CB, GV, NV đến dự)

Thứ 7
(19/11/2016)

- Lên lớp theo TKB

- Giao ban tuần, ký giáo án

- VP chuẩn bị giấy mời PHHS

- Dạy thêm K6,7,8,9

Chủ nhật
(20/11/2016)

- Kỉ niệm ngày NGVN 20/11 (Trang phục truyền thống nữ áo dài)

                                                                                                                                              Thanh Lưu, Ngày  12 tháng  11  năm 2016

                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                    (Ký, đóng dấu)

                                                                                                                                                                     Lê Thị Xuyến

NGUYỄN THANH NINH

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm