cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH TUẦN 5 Năm học 2017-2018(THCS Thanh Lưu)

18 - 09-2017

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 5 - Kỳ I

Từ ngày 18/09  đến ngày 23/09

Giáo viên trực: Đ/c Đỗ Thị Hằng   Lớp trực tuần: 7A

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(18/09/2017)

 - Chào cờ
 - Lên lớp theo TKB
 - Đ/c Hồng nộp tiền sách về PGD

 - Dạy thêm theo lịch

Thứ 3
(19/09/2017)

 - 7h00: Hiến máu nhân đạo tại Hội trường UBND Huyện Thanh Liêm
 -   Lên lớp theo TKB
 - Nộp hồ sơ cấp phép dạy thêm học thêm cho Đ/c Hoàn (Đ/c Tuấn )

- Dạy thêm theo lịch

Thứ 4
(20/09/2017)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm theo lịch

Thứ 5
(21/09/2017)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm theo lịch

Thứ 6
(22/09/2017)

- Lên lớp theo TKB

 - 13h30: Góp ý KH thực hiện nhiệm vụ năm học  tại Thanh Lưu (Các trường Liêm Túc, Thanh Lưu, Liêm Sơn, Kiện Khê) (Đ/c Xuyến, Tuấn)
- Họp tổ chuyên môn

Thứ 7
(23/09/2017)

- Lên lớp theo TKB
 - Giao ban tuần, ký giáo án

 - Dạy thêm theo lịch

Thanh Lưu, Ngày 16 tháng 09 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

thcsthanhluu

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm