cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33 - Kỳ II(THCS Thanh Lưu)

14 - 04-2018

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 33 - Kỳ II

Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 21/04/2018

Giáo viên trực: đ/c Trịnh Thị Kim Thoa  Lớp trực tuần: 8A

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(16/4/2018)

  Giáo viên và học sinh tham gia lễ hội chùa Tiên

 - 14 giờ 15’: Dạy bù thời khóa biểu thứ Hai 16/04/2018

Thứ 3
(17/4/2018)

 - Lên lớp theo TKB

  - Bồi dưỡng HSG K6,7,8

 - Dạy tăng cường khối 9

 - 13 giờ 30’: sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh tại THCS Đinh Công Tráng(đ/c Hoan, Hương)

Thứ 4
(18/42018)

  - 7 giờ: Thi Olympic khối 6, 7, 8 tại THCS Thanh Lưu.

 - 14 giờ 15’: Dạy bù thời khóa biểu thứ Tư 18/04/2018

Thứ 5
19/4/2018)

 - Lên lớp theo TKB

 - Đón đoàn KĐCLGD(ban KĐCLGD)

 - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 6
(20/4/2018)

 - Lên lớp theo TKB

 - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 7
(21/4/2018)

 - Lên lớp theo TKB

 - Giao ban tuần, ký giáo án

 - Dạy thêm K6,7,8,9

 

Thanh Lưu, Ngày 14 tháng 04 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

Nguyễn Thanh Ninh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm