cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/

THCS THANH LƯU-LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16 - Kỳ I

06 - 12-2016

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 16 - Kỳ I

Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 09/12/2016

Giáo viên trực:  Đ/c Nguyễn Thị Khuê     Lớp trực tuần: 9A

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(05/12/2016)

- Chào cờ

- Phát động viết thư UPU lần thứ 46 (Đ/c Nhung)

- Lên lớp theo TKB

- Họp hội đồng

- Họp tổ chuyên môn

Thứ 3
(06/12/2016)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm K6,7,8,9

- 14h00: Tổng kết Chi bộ

Thứ 4
(07/12/2016)

- Lên lớp theo TKB

- Dạy thêm K6,7,8,9 

Thứ 5
(08/12/2016)

- Lên lớp theo TKB

- Nộp hồ sơ thi GVG (Đ/c Dũng nhận)

- 13h30: Thi bóng đá cấp cụm tại Thanh Lưu (Đ/c Giang)

- Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 6
(02/12/2016)

- Lên lớp theo TKB

- Bồi dưỡng HSG khối 8

- Bồi dưỡng HSG: Văn+Toán, môn khác

Thứ 7
09/12/2016

- Lên lớp theo TKB

- Thi IOE cấp trường (Đ/c Hoan, Hương)
- Đ/c Tuấn giám sát tại Thanh Tâm

- Giao ban tuần, ký giáo án

- Dạy thêm K6,7,8,9

 

Thanh Lưu, Ngày 03 tháng  12  năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

NGUYỄN THANH NINH

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm