cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường Tiểu học Nhân Chính)/Công nghệ thông tin/

Tổ chức thi IOE cấp trường

19 - 04-2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN CHÍNH TỔ CHỨC CUỘC THI IOE CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiệnsự chỉ đạo của SởGiáo dục và Đào tạo Hà Nam và sự chỉ đạo của Phòng GD - ĐT huyện Lý Nhânvềviệc tổchức cuộc thi IOE cấp trường năm học 2016- 2017, Ngày 03/12/2016 và ngày 04/12/2016,Trường tiểu học Nhân Chính đã tổ chức tốt cuộc thi IOE cấp trườngnăm học 2016- 2017 cho học sinh khối 3, khối 4, khối 5.

Sau đây là một số hình ảnh:

thnhanchinh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm