cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường Tiểu học Nhân Chính)/Công nghệ thông tin/

Triển khai đánh giá sổ điểm điện tử

20 - 04-2017

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ TRÊN HỆ THỐNG SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ

NĂM HỌC 2016 - 2017

            Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nam , Phòng GD huyện Lý Nhân, Trường TH Nhân Chính áp dụng Sổ điểm điện tử trong công tác quản lý, cập nhật và sử dụng sổ điểm đối với học sinh.

              Mỗi giáo viên được cung cấp 01 tài khoản và mật khẩu đăng nhập, giáo viên phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản cá nhân, tự thực hiện các thao tác khi làm việc trên hệ thống, chịu trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra lỗi về sửa chữa điểm hoặc các thông tin liên quan.     

            Nhà trường đã triển khai các văn bản có liên quan tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

        Đồng chí Hiệu trưởng đã phân quyền Quản trị trang Sổ điểm điện tử cho một đồng chí cán bộ quản lý.

           Cán bộ, nhân viên đã tham gia tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điểm phiên bản mới của công ty viettec để đánh giá HS theo TT22 đúng quy định.

             Tháng 10/2016 nhà trường đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn 100% giáo viên nhà trường biết sử dụng phần mềm quản lý điểm phiên bản mới của công ty viettec để đánh giá HS theo TT22.

              100% GV đã biết đánh giá HS trên trang Sổ điểm điện tử. 

   

thnhanchinh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm