cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường Tiểu học Nhân Chính)/Công nghệ thông tin/

Ban quản trị trang thông tin điện tử

10 - 09-2015

DANH SÁCH BAN QUẢN TRỊ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Nhiệm vụ được giao

1

Trương Thị Ngọc

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Phụ trách chung

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

P. Hiệu trưởng

P.Ban TT.

Quản trị nội dung thuộc các lĩnh vực. Quản trị kỹ thuật

3

Nguyễn Thị Kim Dung

P. Hiệu trưởng

Phó ban

Quản trị nội dung thuộc các lĩnh vực: Hoạt động công đoàn

4

Trần Văn Thủy

Bí thư đoàn

Quản trị viên

Quản trị nội dung  được phân công trong HS - TDTT Đoàn trường

5

Vũ Thị Lan

Nhân viên

Quản trị viên

Quản trị nội dung thuộc các lĩnh vực hành chính.

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

1

Đỗ Thị Minh Thu

TT tổ 1

- Phân công các thành viên trong tổ viết bài gửi về Ban quản trị

2

Cao Thị Hoa

TT tổ 2+3

- Phân công các thành viên trong tổ viết bài gửi về Ban quản trị

3

Nguyễn Thị Thắng

TT tổ 4+5

- Phân công các thành viên trong tổ viết bài gửi về Ban quản trị

4

Trần Thị Thêu

TT tổ HC

- Phân công các thành viên trong tổ viết bài gửi về Ban quản trị

5

Nguyễn Thị Cúc

TPT

- Phân công các thành viên trong tổ viết bài gửi về Ban quản trị

 

thnhanchinh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm