cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường Tiểu học Nhân Chính)/Công nghệ thông tin/

Thiết kế bài giảng Elearning năm học 2016-2017

20 - 12-2017

Cuộc thi Thiết kế bài giảng eLearning với chủ đề "Dư địa chí Việt Nam"

Lần thứ 4 (năm 2016)

Ngày 02/6/2016, Bộ trưởng Bô GDĐT ký Quyết định số 1878/QĐ-BGDĐT ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4. Chủ đề của cuộc thi năm nay tập trung vào 02 nội dung là Dư địa chí Việt Nam và các môn học ở bậc học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

*Mục đích của cuộc thi

1.     Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

2.     Xây dựng bộ Dư địa chí Việt Nam, tiếp nối kết quả của cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning chủ đề "Dư địa chí Việt Nam" năm 2015.

3.     Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER: Open Education Resource) phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường, phục vụ mục đích học tập suốt đời, học qua mạng, đào tạo từ xa qua mạng.

4.     Tôn vinh trí tuệ, đóng góp của các giáo viên, giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm tham gia cuộc thi.

*Nội dung, phạm vi và đối tượng dự thi

1.     Nội dung dự thi: bài giảng e-Learning với chủ đề  Dư địa chí Việt Nam và các môn học ở bậc học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2.     Phạm vi: cuộc thi được tổ chức trên phạm vi cả nước.

3.     Đối tượng dự thi: giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm. Không quá 03 thành viên tham gia một bài dự thi (sau đây gọi chung là tác giả), tác giả tham gia dự thi là tự nguyện và tự giác chấp hành thể lệ của cuộc thi.

* Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Ban CNTT phòng GDĐT, Ban chỉ đạo CNTT trường TH Nhân Chính đã triển khai tới toàn thể cán bộ, GV nhà trường. Cô giáo Trương Thị Ngọc- Hiệu trưởng và cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng- Phó Hiệu trưởng đã gương mẫu đi đầu cùng tìm tòi, nghiên cứu xây dựng bài giảng lịch sử lớp 4: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân;  Cô giáo Cao Thị Hoa- TT tổ 2,3 tham gia thiết kế bài Dư địa chí về Đình Thượng Vỹ xã Nhân Chính.

          Kết quả qua chấm thi cấp huyện bài Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân đạt 82/100 điểm; bài Dư địa chí về Đình Thượng Vỹ xã Nhân Chính đạt 80/100 điểm.

Sau đây là một số hình ảnh:

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng giới thiệu về cuộc thi và bài dự thi

Cảnh trong một đoạn clip

Một số bài tập và hình ảnh

thnhanchinh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm