cổng thông tin điện tử

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực

(Trường Tiểu học Nhân Chính)/Công nghệ thông tin/

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học

26 - 04-2016

    Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Phòng GDĐT Lý Nhân năm học 2015- 2016; Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của 2015- 2016 của trường TH Nhân Chính. Nhà trường đã kiểm tra kĩ năng sử dụng máy vi tính của giáo viên.

Quy định cụ thể GV được soạn bài trên máy vi tính. Nếu phát hiện giáo án vi tính copy thì đình chỉ ngày việc soạn bài bằng máy vi tính. Sử dụng có hiệu quả phần mềm ra đề kiểm tra và soạn bài giảng điện tử. Tăng cường việc sử dụng máy trong soạn giáo án và khai thác mạng, hộp thư điện tử phục vụ giảng dạy và công tác. Tổ chức cho giáo viên hướng dẫn học sinh vào mạng để thi Toán và Tiếng Anh.

    Kết quả: 100% giáo viên có máy vi tính tại gia đình và sử dụng máy vi tính để soạn bài.  Có 83% giáo viên có máy tính nối mạng Internet, sử dụng khai thác thông tin phục vụ giảng dạy và công tác.

        Học sinh tham gia giải Toán và Tiếng Anh trên mạng: có ít nhất 20% tham gia.

        Website của trường hoạt động thường xuyên và hiệu quả.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

thnhanchinh

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm