Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2015- 2016

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2015 -2016
ĐƠN VỊ:  TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGUYÊN LÝ 
          
STTHọ và tênTrình độ Trình độĐảng Chủ nhiệmTS trẻKế Thực Địa điểm
CMvăn hoáviênlớpđiều trahoạchhiệndạy
AGIÁO VIÊN        
1Vũ Thị Nga CĐSPMN10/10xNhà trẻ1505943Khu Trần Xá
2Lã Thị  Lan TCSP MN12/12xPhụ lớp NT   Khu Trần Xá
3Vũ Thị MừngCĐSPMN12/12 Phụ lớp NT   Khu Trần Xá
4Nguyễn Thu Hằng CĐSPMN12/12 Nhà trẻ851715Khu Thư Lâu
5Nguyễn Thị Huế TCSPMN12/12 Nhà trẻ451710Khu Thư Lâu
6Lê Thị ThơmCĐSPMN12/12 Mẫu giáo 3 tuổi343434Khu Trần Xá
7Trần Thị Thu Phương CĐSPMN12/12 Phụ lớp 3 tuổi   Khu Thư Lâu
8Trần Thị HuyềnCĐSPMN10/10xMẫu giáo 3 tuổi373737Khu Trần Xá
9Phạm Thị Mùi CĐSPMN10/10xMẫu giáo 3 tuổi343434Khu Thư Lâu
10Nguyễn Thị Huế CĐSPMN12/12xMẫu giáo 4 tuổi363636Khu Trần Xá
11Trần Thị Quyên ĐHSPMN12/12xMẫu giáo 4 tuổi353535Khu Trần Xá
12Đỗ Thị Việt Ánh CĐSPMN12/12xMẫu giáo 4 tuổi323232Khu Thư Lâu
13Trần Thị Châu Loan CĐSPMN12/12xMẫu giáo 5 tuổi424242Khu Trần Xá
14Đỗ Thị Luyến CĐSPMN12/12xPhụ lớp MG 4T   Khu Trần Xá
15Vũ Thị Quyên CĐSPMN12/12xMẫu giáo 5 tuổi414141Khu Trần Xá
16Đỗ Thị Thương CĐSPMN12/12xPhụ lớp 5 tuổi   Khu Trần Xá
17Nguyễn Thị Dưỡng CĐSPMN12/12xMẫu giáo 5 tuổi434343Khu Trần Xá
18Nguyễn Thị Hà CĐSPMN12/12xPhụ lớp 5 tuổi   Khu Trần Xá
BNHÂN VIÊN         
1Trần Thị Huệ CĐKT12/12 Kế toán    Khu Trần Xá
2Trần Thị Quyên TCNA12/12 NVNA   Khu Trần Xá
3Phạm Thị Hải Yến  TCNA12/12 NVNA   Khu Trần Xá
4Trần Thị Lan Anh TCNA12/12 NVNA   Khu Trần Xá
5Phạm Mỹ TrangTCNA12/12 NVNA   Khu Thư Lâu
CNHÓM TRẺ GĐ          
1Vũ Thị ThanhTCSP10/10 NTGĐ 3535Khu Đồng Phú
 Tổng     614462P 
Nguyên Lý, ngày 16 tháng 9 năm 2015
NGƯỜI LẬP BIỂUHIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Huệ Nguyễn Thị Liễu
Tin cùng chuyên mục