LỚP VÀ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

                          LỚP VÀ HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017

 Năm học 2016 - 2017 trường Mầm non xã Nguyên Lý có 12 lớp, 402 học sinh, trong đó nữ: 205 học sinh.

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

Nhà trẻ

3

82

42

26

 

2

 

Mẫu giáo 3-4 tuổi

3

102

42

34

 

 

 

Mẫu giáo 4-5 tuổi

3

107

48

36

1

 

 

Mẫu giáo 5-6 tuổi

3

110

51

37

1

1

 

Cộng

12

402

141

33.5

2

3

 

 

Tin cùng chuyên mục