Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Lịch công tác/

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2019

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 

* Kế hoạch tháng 05/2019

- Tổ chức cho CB, GV, NV nghỉ lễ đúng quy định.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường và của CBQL để đi kiểm tra.

- Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn khảo sát trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trẻ em của Sở GD&ĐT.

- Đón đoàn kiểm tra các cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT.

- Tổng hợp kết quả thanh tra, tổng hợp thống kê cuối năm, thống kê phổ cập.

- Kiểm tra chất lượng cuối năm học.

- Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chương trình GDMN.

- Báo cáo cuối năm học và báo cáo tổng kết thi đua.

- Kiểm kê tài sản cuối năm học.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày 01/06/2019.

- Xây dựng kế hoạch bàn giao học sinh 05 tuổi.

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

*Tuần 1 tháng 05 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2

ngày

29/04/2019

- Họp giao ban.

- Ban lãnh đạo

 

Thứ 3

ngày

30/04/2019

- Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước.

- Nghỉ

 

Thứ 4

ngày

01/05/2019

Nghỉ ngày quốc tế lao động

- Nghỉ

 

Thứ 05

ngày

02/05/2019

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Kiểm tra chất lượng cuối năm lớp A4

- Đ/c Hường

 

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục. Kiểm tra chất lượng cuối năm lớp A5, A2.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 6

ngày

03/05/2019

- Làm báo cáo

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp C4 (Đ/c Huế). Kiểm tra chất lượng cuối năm lớp B4, C4. Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Hường

 

 

- Dự giờ lớp C3 (Đ/c Tuyết).

- Đ/c Quyên

 

Thứ 7

ngày

04/05/2019

- Kiểm tra sĩ số nề nếp các lớp. Chiều họp ở MN Phú Phúc

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu B.

- Kiểm tra vệ sinh bếp nuôi khu A.

- Đ/c Liễu

 

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

Chủ nhật ngày

05/05/2019

 

- Họp hội đồng giáo viên

 

- CB, GV, NV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 

*Tuần 2 tháng 05 năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2

ngày 06/05/2019

- Họp giao ban.

- Ban lãnh đạo

 

- Họp xã.

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp C3 (Đ/c Tuyết). Kiểm tra chất lượng cuối năm lớp A3, B3.

- Đ/c Hường

 

- Kiểm tra chất lượng cuối năm lớp B5, C5.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 3

ngày

07/05/2019

- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019  tại PGD. Chiều họp xã

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Kiểm tra chất lượng cuối năm lớp C3.

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp C4 (Đ/c Phương). Dự giờ lớp B2 (Đ/c Hoa).

- Đ/c Quyên

 

Thứ 4

ngày

 08/05/2019

- Hoàn thiện hồ sơ công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, hồ sơ CB,QL để chuẩn bị đi chấm tai PGD .

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp C4 (Đ/c Phương).

- KIểm tra các lớp.

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

Thứ 05

ngày

09/05/2019

- Làm các cuộc vận động.

- Ban Lãnh đạo

 Chiều họp xã

Thứ 6

ngày

10/05/2019

- Làm các cuộc vận động.

- Ban Lãnh đạo

 

 

Thứ 7

ngày

11/05/2019

- Làm các cuộc vận động

- Ban Lãnh đạo

 

Chủ nhật

ngày

12/05/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

- CB,GV,NV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

*Tuần 3 tháng 05 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2

ngày 13/05/2019

- Hoàn thiện hồ sơ XHHGD, các cuộc vận động và phong trào thi đua năm học 2017- 2018.

- Đ/c Liễu + Đ/c Hường

 

 

Thứ 3

ngày

14/05/2019

- Đi Kiểm tra hồ sơ XHHGD, các cuộc vận động và phong trào thi đua tại PGD.

 - Đ/c Liễu

 

- Kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất các nhóm lớp khu A, B.

- Đ/c Hường

 

Thứ 4

ngày

15/05/2019

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Kiểm tra tình hình đón trẻ khu B.

- Đ/c Hường

 

Thứ 05

ngày

16/05/2019

- Kiểm tra vệ sinh bếp khu A. Làm báo cáo, kế hoạch.

- Đ/c Liễu

 

- Kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất các nhóm lớp khu B.

- Đ/c Hường

 

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục

- Đ/c Quyên

 

Thứ 6

ngày

17/05/2019

- Đi Họp tại PGD

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Kiểm tra trang trí các lớp.

- Đ/c Hường

 

 

Thứ 7

ngày

18/05/2019

 

- Kiểm tra sĩ số nề nếp các lớp.

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu B.

 

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

 

 

 

Chủ nhật ngày

19/05/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

- CB, GV, NV

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 

*Tuần 4 tháng 05 năm 2019 

   

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2

ngày

20/05/2019

- Họp giao ban.

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm lớp.

 

- BLĐ

- Đ/c Hường

 

 

Thứ 3

ngày

21/05/2019

 

- Làm báo cáo

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu B

 

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

 

 

Thứ 4

ngày

22/05/2019

 - Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón sở GD- ĐT ngày 24/05/2018

 

- CB, GV, NV

 

Thứ 05

ngày

23/05/2019

- Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ.

- Bình xét thi đua cuối năm

 

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

Thứ 6

ngày

24/05/2019

- Hoàn thiện hồ sơ KĐCLGD Mầm non

- Chuẩn bị hồ sơ để bàn giao trẻ  05 tuổi vào trường Tiểu học.

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

 

 

Thứ 7

ngày

25/05/2019

- Đi duyệt hồ sơ thi đua cuối năm

- Đ/c Liễu + Hường

 

Chủ nhật ngày 26/05/2019

- Nghỉ.

- CB, GV, NV

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 

*Tuần 05 tháng 05 năm 2019   

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2

ngày

27/05/2019

- Họp giao ban.

- BLĐ

 

Thứ 3

ngày

28/05/2019

- Đi Kiểm tra công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

 

- Đ/c Liễu

+ Đ/c Hường

 

 

Thứ 4

ngày

29/05/2019

- Kiểm tra khuôn viên trường lớp hai khu

- Ban lãnh đạo

 

Thứ 5

ngày

30/05/2019

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức bàn giao trẻ  05 tuổi vào trường Tiểu học.

- Đ/c Liễu

+ Đ/c Hường

 

 

Thứ 6

ngày

31/05/2019

- Sơ kết năm học 2018-2019. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức ngày 01/06 cho các cháu thiếu nhi.

- CB, GV, NV

 

Thứ 7

ngày

01/06/2019

- Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi cho các cháu.

- CB, GV, NV

 

Chủ nhật

ngày

02/06/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm