Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Lịch công tác/

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

* Kế hoạch tháng 04/2019

- Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 01 giáo viên.

- Kiểm tra chuyên đề: 02 giáo viên.

- Tích cực làm bổ xung đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của cô và trẻ trong tháng.

- Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

  - Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ khi ở trường.

  - Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng trong các bếp ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

*Tuần 1 tháng 04 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2

ngày

01/04/2019

- Họp Phòng giáo dục

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp A2 (Đ/c Phượng).

- Kiểm tra vệ sinh môi trường vệ sinh bếp nuôi khu A. 

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

Thứ 3

ngày

02/04/2019

- Dự giờ lớp A5 (Đ/c Ánh).

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp B5 (Đ/c Dưỡng)

- Đ/c Quyên

 

Thứ 4

ngày

03/04/2019

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp C3 (Đ/c Tuyết). Kiểm tra vệ sinh các lớp và kiểm tra trang trí các lớp khu Thư Lâu.

- Đ/c Hường +

Đ/c Quyên

 

Thứ 5

ngày

04/04/2019

- Kiểm tra vệ sinh các lớp vệ sinh môi trường, bếp nuôi khu B.

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp vệ sinh môi trường, bếp nuôi khu A.

- Đ/c Liễu

 

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

Thứ 6

ngày

05/04/2019

- Dự giờ lớp C5 (Đ/c Hà).

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp C4 (Đ/c Phương). Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Hường

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục.  Ký duyệt giáo án

- Đ/c Quyên

Thứ 7

ngày

06/04/2019

 

- Tập huấn chuyên – UB xã Công Lý

 

 

- CB, GV, NV

 

 

 

Chủ nhật

ngày

07/04/2019

- - Sinh hoạt chuyên môn.

- CB, GV, NV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018- 2019

*Tuần 2 tháng 04 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2

ngày 08/04/2019

- Họp giao ban, đón đoàn kiểm tra nhóm trẻ Gia Đình

- Dự giờ lớp C5 (Đ/c Hà).

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục. 

- Ban lãnh đạo

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

Thứ 3

ngày

09/04/2019

- Đón đoàn kiểm tra Bảo hiểm xã hội.

- Ban lãnh đạo

 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên Nguyễn Thị Hà. Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp A4 (Đ/c Mùi).

- Đ/c Quyên

 

Thứ 4

ngày

10/04/2019

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp A4 (Đ/c Huế).

- Đ/c Hường

 

- Kiểm tra vệ sinh, trang trí các lớp.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 5

ngày

11/04/2019

- Đón đoàn kiểm SGD

- Ban lãnh đạo

 

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng.

- Kiểm tra bếp nuôi khu A.

- Đ/c Hường

 

- Đ/c Quyên

 

Thứ 6

ngày

12/04/2019

- Kiểm tra vệ sinh các lớp và vệ sinh nuôi ăn khu B.

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.  Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp C2 (Đ/c Tuyết). Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 7

ngày

13/04/2019

- Kiểm tra sĩ số nề nếp các lớp.

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu B.

- Kiểm tra vệ sinh bếp nuôi khu A.

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

 

Chủ nhật

ngày

14/04/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

*Tuần 3 tháng 04 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2

ngày 15/04/2019

Nghỉ bù ngày 10/3 giỗ tổ hùng vương

- CB, GV, NV

 

Thứ 3

ngày

16/04/2019

- Dự giờ lớp A3 (Đ/c Hương).

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp B5 (Đ/c Dưỡng). Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Hường

 

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 4

ngày

17/04/2019

- Làm báo cáo.

 - Đ/c Liễu

 

- Kiểm tra thực hiện HSSS của GV Đ/c Đỗ Thị Việt Ánh. Dự giờ lớp A5 (Đ/c Luyến).

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp B4 (Đ/c Thương).

- Đ/c Quyên

 

Thứ 5

ngày

18/04/2019

- Dự giờ lớp A4 (Đ/c Mùi).

- Đ/c Liễu

 

- Kiểm tra thực hiện HSSS của GV Đ/c Phạm Thị Mùi. Dự giờ lớp C5 (Đ/c Huế).

- Đ/c Hường

 

- Kiểm tra vệ sinh các lớp và vệ sinh, kiểm tra vệ sinh môi trường khu A.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 6

ngày

19/04/2019

- Kiểm tra tình hình đón trẻ khu A. Dự giờ lớp A5 (Đ/c Luyến).

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.  Ký duyệt giáo án.

- Dự giờ lớp B3 (Đ/c Nga). Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Hường

 

- Đ/c Quyên

 

Thứ 7

ngày

20/04/2019

- Kiểm tra sĩ số nề nếp các lớp.

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu B.

- Kiểm tra vệ sinh bếp nuôi khu A.

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

 

Chủ nhật

ngày

21/04/2019

- Nghỉ

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 

*Tuần 4 tháng 04 năm 2018     

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2

ngày

23/04/2018

- Họp giao ban.

- Ban lãnh đạo

 

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm lớp.

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục

Dự giờ lớp A3 (Đ/c Thơm).

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp B5 (Đ/c Dưỡng)

- Đ/c Quyên

 

Thứ 3

ngày

24/04/2018

- Dự giờ lớp C5 (Đ/c Huế)

- Đ/c Liễu

 

- Kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình GDMN năm học 2017 - 2018

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Hường

 

- Đ/c Quyên

 

Thứ 4 ngày

25/04/2018

- Kiểm tra sĩ số nề nếp các lớp.

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu B.

- Kiểm tra vệ sinh bếp nuôi khu A.

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

Thứ 5

ngày

26/04/2018

- Dự giờ lớp C4 (Đ/c Loan)

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Dự giờ lớp A4 (Đ/c Mùi).

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp A4 (Đ/c Mùi)

- Đ/c Quyên

 

Thứ 6

ngày

27/04/2018

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp C3 (Đ/c Lan). Ký duyệt giáo án

- Ký duyệt giáo án

- Đ/c Hường

 

- Đ/c Quyên

 

Thứ 7

ngày

28/04/2018

- Kiểm tra sĩ số nề nếp các lớp.

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu B.

- Kiểm tra vệ sinh bếp nuôi khu A.

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

Chủ nhật

ngày

29/04/2018

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm