Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Lịch công tác/

Lịch công tác

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 
(16/05/2016)

- Họp phân công BGH. Triển khai công tác tuần

 

- Hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động

 

- Cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử

Thứ Ba 
(17/05/2016)

- Học Nghị quyết Đảng tại UBND xã.

 

- Làm việc với kho bạc, BHXH(Nhân viên kế toán)

 

- Học Nghị quyết Đảng tại UBND xã.

 

- Cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử.

Thứ Tư 
(18/05/2016)

- Học Nghị quyết Đảng tại UBND xã.

 

- Lập hồ sơ thanh lý hợp đồng mua sắm (Nhân viên kế toán)

 

- Hoàn thiện hồ sơ KĐCLGD.

 

- Hoàn thiện hồ sơ các cuọc vận động.

Thứ Năm 
(19/05/2016)

- Kiểm tra giờ ăn tại khu Thư Lâu.

  

-Làm việc với kho bạc, nhập  dữ liệu phần mềm (Nhân viên kế toán) 

 

 

- Cập nhật các văn bản 

Thứ Sáu 
(20/05/2016)

- Chấm hồ sơ các cuộc vận động tại PGD

 

 - Hoàn thiện hồ sơ công tác kiểm tra nội bộ và một số hồ sơ quản lý.

 

- Hoàn thành công việc trong tuần, ký duyệt giáo án (PHT). 

Thứ Bảy 
(21/05/2016)

 

 

 

Chủ Nhật 
(22/05/2016)