Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nguyên Lý)/Lịch công tác/

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

* Kế hoạch tháng 03/2019

- Chỉ đạo các đ/c giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý nâng cao chất lượng bữa ăn tạo lòng tin cho cha mẹ trẻ, tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại trường.

- Tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý các yếu tố, hành vi dẫn đến các tình huống bạo lực xâm hại trẻ đồng thời tuyên truyền để phụ huynh phối hợp thực hiện.

- Kiểm tra rà soát cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi trong nhà trường và các nhóm lớp kịp thời sửa chữa khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì đảm bảo chế độ khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi. Chỉ đạo cân đo theo dõi sức khỏe trẻ, tuyên truyền tới phụ huynh trẻ phối hợp cùng nhà trường bảo vệ trẻ đúng cách khi thời tiết giao mùa.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục sau chỉnh sửa bổ sung. Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học: 01giáo viên.                                  

- Kiểm tra chuyên đề: 04 giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện ba công khai của đ/c Huệ.

*Tuần 1 tháng 03 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

Thứ 2

ngày

25/02/2019

- Họp giao ban.

- Ban lãnh đạo

 

- Kiểm tra sĩ số các lớp, và kiểm tra bếp ăn khu B.

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Vũ Thị Quyên. Dự giờ lớp A5 (Đ/c Ánh).

- Đ/c Liễu

 

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp B5 (Đ/c Dưỡng).

- Đ/c Quyên

 

Thứ 3

ngày

26/02/2019

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu A

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Hường

 

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Quyên 

 

Thứ 4

ngày

27/02/2019

- Làm báo cáo.

- Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng. Dự giờ lớp B5 (Đ/c Dưỡng).

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, nuôi ăn kiểm tra vệ sinh môi trường khu A.

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên 

 

Thứ 5

ngày 28/02/2019

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Dự giờ lớp C3 (Đ/c Tuyết).

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp C2 (Đ/c Hằng)

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp C4 (Đ/c Phương). Kiểm tra sĩ số và tình hình trẻ ra lớp khu A.

- Đ/c Quyên 

 

Thứ 6

ngày

01/03/2019

- Dự giờ lớp A2 (Đ/c Hằng).

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Hường

 

- Kiểm tra sĩ số và nề nếp trẻ khu B. Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Quyên

 

 

Thứ 7

ngày

02/03/2019

- Kiểm tra sĩ số nề nếp các lớp.

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu B.

- Kiểm tra vệ sinh bếp nuôi khu A.

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

Chủ nhật

ngày

03/03/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.  

- CB, GV, NV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 

*Tuần 2 tháng 03 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2 ngày 04/03/2019

- Họp giao ban.

- Ban lãnh đạo

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

- Kiểm tra vệ sinh môi trường khu B

- Kiểm tra vệ sinh môi trường khu A

Thứ 3 ngày 05/03/2019

- Họp triển khai công tác tháng 3

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Viết bài tuyên truyền.

- Viết bài tuyên truyền.

- Đ/c Hường

 

- Đ/c Quyên

 

 

Thứ 4 ngày 06/03/2019

- Làm báo cáo. Kiểm tra vs nuôi ăn và khuôn viên khu A.

- Đ/c Liễu

 

 

- Dự giờ lớp C4 (Đ/c Phương). Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Hường

 

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục

- Đ/c Quyên

 

Thứ 5 ngày 07/03/2019

- Dự giờ lớp A5 (Đ/c Ánh)

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp B3 (Đ/c Nga).

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp A2 (Đ/c Phượng)

 

- Đ/c Quyên

- Ban lãnh đạo

 

 

Thứ 6 ngày 08/03/2019

- Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam.

CB, GV, NV

 

 

Thứ 7

Ngày 09/03/2019

- Kiểm tra sĩ số nề nếp các lớp.

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu B.

- Kiểm tra vệ sinh bếp nuôi khu A.

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

Chủ nhật

ngày

10/03/2019

- Nghỉ

CB, GV, NV

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 

*Tuần 3 tháng 03 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

Thứ 2 ngày 11/03/2019

- Họp giao ban.

- Ban lãnh đạo

 

- Dự giờ lớp C5 (Đ/c Hà). Làm sáng kiến kinh nghiệm

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Kiểm tra vệ sinh các lớp và vệ sinh môi trường khu B.

- Đ/c Hường

 

 

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh.

- Đ/c Quyên

 

 

Thứ 3

ngày 12/03/2019

- Dự giờ lớp B3 (Đ/c Nga)

- Đ/c Liễu

 

- Kiểm tra việc thực hiện ba công khai trong nhà trường năm học 2017 - 2018.

- Dự giờ lớp A4 (Đ/c Mùi).

- Đ/c Hường + Quyên

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp B4 (Đ/c Thương).

- Đ/c Quyên

 

Thứ 4

ngày 13/03/2019

- Làm sáng kiến kinh nghiệm. Kiểm tra vệ sinh các lớp, nuôi ăn, vệ sinh môi trường khu A.

- Đ/c Liễu

 

 

- Kiểm tra CĐ HS - HPCM.

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục, dự giờ lớp A2 (Đ/c Phượng).

- Đ/c Quyên + Hường

- Đ/c Hường

 

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Phạm Thị Mùi.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 5 ngày 14/03/2019

- Hoàn thiện hồ sơ CSSK ban đầu. Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp B2 (Đ/c Hằng).

- Đ/c Hường

 

- Kiểm tra chuyên đề Đ/c Trần Thị Châu Loan. Dự giờ lớp B4 (Đ/c Thương).

- Đ/c Quyên

 

Thứ 6

ngày 15/03/2019

- Họp xã. Kiểm tra sĩ số và tình hình trẻ ra lớp khu A.

- Đ/c Liễu

 

- Dự giờ lớp C3 (Đ/c Tuyết). Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Hường

 

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục. Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 7

Ngày 16/03/2019

Sinh hoạt chuyên môn liên trường. Trường MN Hợp Lý

CB, GV, NV

 

 

Chủ nhật

ngày

17/03/2019

- Họp xã.

- Đ/c Liễu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 

*Tuần 4 tháng 03 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

 

Thứ 2 ngày 18/03/2019

- Họp giao ban.

- Ban lãnh đạo

 

- Họp tại PGD.

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Dự giờ lớp A3 (Đ/c Thơm).

- Đ/c Hường

 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên Đ/c Vũ Thị Nga.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 3 ngày 19/03/2019

- Đón Đoàn Kiểm tra giám sát cuả xã.

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Dự giờ lớp B3 (Đ/c Nga)

- BLĐ

- Đ/c Liễu

- Đ/c Quyên

 

Thứ 4 ngày 20/03/2019

- Dự giờ lớp B4 (Đ/c Thương).

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Dự giờ lớp C2 (Đ/c Hoa).

- Đ/c Hường

 

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 5 ngày 21/03/2019

- Dự giờ lớp A4 (Đ/c Mùi). Kiểm tra sĩ số và tình hình trẻ ra lớp khu A.

- Đ/c Liễu

 

 

- Dự giờ lớp B5 (Đ/c Luyến).

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp C5 (Đ/c Loan).

- Đ/c Quyên

 

Thứ 6 ngày 22/03/2019

- Kiểm tra sĩ số và tình hình trẻ ra lớp khu B.

- Đ/c Liễu

 

- Kiểm tra vệ sinh các lớp và kiểm tra trang trí các lớp khu B. Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp C5 (Đ/c Hà). Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Quyên

 

 

Thứ 7

Ngày 23/03/2019

- Kiểm tra sĩ số nề nếp các lớp.

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn Khu B.

- Kiểm tra vệ sinh bếp nuôi khu A.

 

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

 

 

Chủ nhật

ngày

24/03/2019

- Họp xã

- Đ/c Liễu

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 

*Tuần 5 tháng 03 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

 

 

Thứ 2 ngày 25/03/2019

- Họp giao ban.

- Ban lãnh đạo

 

- Kiểm tra vệ sinh môi trường vệ sinh nuôi ăn 2 khu.

- Đ/c Liễu

 

 

- Kiểm tra tình hình đón trẻ của các nhóm lớp, kiểm tra vệ sinh bếp ăn và vệ sinh môi trường khu B.

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp A3 (Đ/c Thơm)

- Đ/c Quyên

 

Thứ 3 ngày 26/03/2019

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Dự giờ lớp A3 (Đ/c Hương).

- Đ/c Hường

 

- Tham gia 4 hoạt động giáo dục.

- Đ/c Quyên

 

Thứ 4 ngày 27/03/2019

- Dự giờ lớp A2 (Đ/c Hằng). Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu A.

- Đ/c Liễu

 

 

- Dự giờ lớp B2 (Đ/c Hằng).

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp A2 (Đ/c Hằng)

- Đ/c Quyên

 

Thứ 5 ngày 28/03/2019

- Dự giờ lớp B5 (Đ/c Dưỡng).

- Đ/c Liễu

 

- Kiểm trang trí và vệ sinh các lớp khu B.

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp A5 (Đ/c Ánh). Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu A

- Đ/c Quyên

 

Thứ 6 ngày 29/03/2019

- Kiểm tra vệ sinh các lớp và kiểm tra trang trí các lớp khu B. Họp xã.

- Đ/c Liễu

 

- Tham gia 2 hoạt động giáo dục. Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Hường

 

- Dự giờ lớp C4 (Đ/c Phương). Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Quyên

 

 

Thứ 7

Ngày 30/03/2019

- Kiểm tra sĩ số nề nếp các lớp.

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn khu B.

- Kiểm tra vệ sinh bếp nuôi khu A.

 

- Đ/c Liễu

- Đ/c Hường

- Đ/c Quyên

 

 

 

Chủ nhật

ngày

31/03/2019

 

- Họp hội đồng

 

- CB, GV, NV

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm