Tin tức Biểu mẫu công khai theo thông tư 09 và công khai tài chính theo thông tư 61 năm học 2018 - 2019

Tuyên truyền kỉ niệm ngày quân đội nhân dân việt nam 22/12/2017

23/12/2018

Tuyên truyền kỉ niệm ngày quân đội nhân dân việt nam 22/12/2017

Chuyên đề tổ tự nhiên 2017-2018

03/12/2018

Môn sinh (dạy học theo BTNB)

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

29/10/2018

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

Hội nghi cán bộ viên chức 18-19

25/10/2018

Hội nghi cán bộ viên chức 18-19

Lễ đón thư Bác và phát động phong trào Hội học, hội giảng năm học 2018-2019.

17/10/2018

Lễ đón thư Bác và phát động phong trào Hội học, hội giảng năm học 2018-2019.

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức

17/10/2018

Trường mầm non Liêm Chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức

Sinh hoạt chuyên môn cụm tiếng anh tại Bình Mỹ

17/10/2018

Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường là một hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Biểu mẫu công khai theo thông tư 09 và công khai tài chính theo thông tư 61 năm học 2018 - 2019

17/10/2018

Biểu mẫu công khai theo thông tư 09 và công khai tài chính theo thông tư 61năm học 2018 - 2019