Giới thiệu

Trường MN xã Nguyên Lý

                         LỊCH SỬ THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGUYÊN LÝ

 NGUYÊN LÝ - LÝ NHÂN - HÀ NAM

 

I. LỊCH SỬ THÀNH LẬP

            Nguyên Lý là một xã nằm phía Đông Bắc huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam, có diện tích tự nhiên 806,97 ha, dân số 12 227 ngư­ời. Nghề nghiệp chính của nhân dân trong xã là nghề nông: trồng lúa và hoa màu, nh­ưng thu nhập chính là từ nghề thủ công như­: nghề tráng bánh đa nem, mộc, nề và dịch vụ buôn bán. Nhân dân Nguyên Lý có truyền thống cách mạng, trung dũng kiên cư­ờng trong đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, làm ăn kinh tế, là xã có phong trào khá toàn diện.

          Trong những năm vừa qua, thực hiện đ­ường lối đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi x­ướng và lãnh đạo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã đ­ược nâng lên rõ rệt. Các công trình phúc lợi: điện, đường, tr­ường, trạm đư­ợc quan tâm đầu tư­ xây dựng theo hư­ớng kiên cố hoá, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt với truyền thống hiếu học, sự nghiệp giáo dục của xã nhà trong những năm gần đây có nhiều khởi sắc.

            Quán triệt sâu sắc Nghị quyết lần thứ 2 của BCH Trung ­Ương Đảng khoá VIII kết luận Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ­Ương Đảng khoá IX, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ và nhân dân xã Nguyên Lý luôn nhận thức đúng đắn quan điểm của Đảng về vị trí của Giáo dục- Đào tạo trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư­ớc. Trong sự phát triển của nền kinh tế tri thức, Giáo dục - Đào tạo đ­ược coi là nguồn lực quyết định tăng tr­ưởng kinh tế và phát triển xã hội. Đầu t­ư cho giáo dục là đầu tư­ cho phát triển, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã đã khắc phục khó khăn, đầu t­ư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tr­ường học, cấp học.

            Toàn xã có 3 nhà trường. Đó là: trường THCS Nguyên Lý, trường TH Nguyên Lý và trường MN xã Nguyên Lý. Thầy trò 3 nhà tr­ường đã cố gắng quyết tâm không ngừng nâng cao chất l­ượng dạy và học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng ng­ười trên quê h­ương Nguyên Lý.

             Trường MN xã Nguyên  Lý  được thành lập  năm 1996. Khi thành lập trường thuộc loại hình trường mầm non dân lập và được chuyển sang loại hình trường mầm non bán công. Năm 2012 trường được chuyển đổi sang trường mầm non công lập  theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Nam.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Quy mô, mạng lưới trường lớp

Năm học 2017 - 2018 nhà trường có 13 nhóm lớp (có 1 nhóm trẻ gia đình).

Trong đó:

 - Nhà trẻ: 4 nhóm.

- Mẫu giáo: 9 lớp                                                                                                               

+ Lớp mẫu giáo 3 tuổi: 3 lớp                                                                                             

+ Lớp mẫu giáo 4 tuổi: 3 lớp

+ Lớp mẫu giáo 5 tuổi: 3 lớp

* Tổng số trẻ đến trường, lớp (số liệu ngày 16/9/2016): Trong đó

+ Trẻ nhà trẻ ra lớp: 120/282 đạt 42,6%

+ Trẻ mẫu giáo ra lớp: 347/347 = 100%. Trong đó trẻ  5 tuổi ra lớp 120/120 đạt 100%.

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 30 đ/c

+ Trong đó: CB quản lý: 03 đ/c. Trình độ trên chuẩn: 100%

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 22đ/c (Biên chế: 04; Hưởng lương theo thông tư 09: 07; hợp đồng ngắn hạn: 11). Trình độ trên chuẩn: 21/22 đạt 95,5%

- Nhân viên: 05 đ/c (nhân viên kế toán: 01 đ/c; nhân viên nuôi ăn: 04 đ/c). Đạt chuẩn: 5/5 = 100%, trên chuẩn 1/5 = 20%).

* Tỷ lệ giáo viên/ lớp: 1,8%.

3. Cơ sở vật chất

- Nhà trường có 2 điểm trường, có 12 phòng học (không tính nhóm trẻ gia đình). Trong đó:

+ Kiên cố: 12 phòng

- 01 văn phòng; 01 phòng hiệu trưởng, 01 phòng hiệu phó, và các phòng chức năng đều được xây dựng kiên cố; có 02 bếp ăn đảm bảo theo nguyên tắc một chiều; 100% các lớp đều có nước sạch cho trẻ dùng, sân chơi có cây bóng mát và có đồ chơi ngoài trời.

2. Những thuận lợi và khó khăn

* Thuận lợi

- Nhà trường được sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân Huyện Lý Nhân, Phòng Giáo dục đào tạo Lý Nhân và UBND xã Nguyên Lý, các ban ngành đoàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm cao.

* Khó khăn

- Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi còn hạn chế.

- Kinh phí phục vụ cho hoạt động của nhà trường còn hạn hẹp.

- Năng lực của đội ngũ GVNV không đồng đều. Một số giáo viên cao tuổi việc tiếp cận với CNTT còn hạn chế.

III. NHIỆM VỤ

    Năm học 2017 - 2018, nhà trường tiếp tục thực hiện  tốt việc tăng cường nề nếp, dân chủ, kỷ cương trong nhà trường; đổi mới công tác quản lý, tăng cường phân cấp quản lý cho trong nhà trường; tập trung triển khai thực hiện có chất lượng chương trình GDMN sau chỉnh sửa; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật học hòa nhập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin  trong quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ và bồi dưỡng giáo viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.